Konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023”

Szczegółowe informacje

Data opublikowania: 15:30, 27 listopada 2019

Kategorie: Komunikaty