Wyniki otwartego konkursu ofert 2019 pożytek publiczny – Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań określonych Uchwałą Nr VI/32/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 26 marca 2019r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. 

Wyniki konkursu oraz zaktualizowane dokumenty do pobrania

 

Data opublikowania: 07:56, 5 lipca 2019

Kategorie: Aktualności