Nagrody Burmistrza Lubartowa – ruszył nabór

Ruszył nabór wniosków o nagrodę Burmistrza Miasta Lubartów. Dokumenty można składać do 10 maja. Wyróżnienia zostaną wręczone w czasie Dni Lubartowa.

Nagrody Burmistrza Miasta przyznawane są za szczególne osiągnięcia w kilku dziedzinach:

  1. Pracy z dziećmi i młodzieżą
  2. Działalności kulturalnej
  3. Działalności sportowej
  4. Działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy i zwiększania dynamiki obrotów
  5. Promocji miasta
  6. Działalności społecznej na rzecz miasta

Nagrody są przyznawane osobom pełnoletnim. W szczególnym przypadku (np. wybitne osiągnięcia na arenie krajowej lub międzynarodowej) Burmistrz Miasta Lubartów może przyznać nagrodę osobie niepełnoletniej . Wnioski mogą być składane przez radnych Rady Miasta Lubartów, osoby prawne, jednostki organizacyjne samorządu miasta Lubartów, wydziały Urzędu Miasta Lubartów merytorycznie odpowiedzialne za dziedziny, w których przyznawane są nagrody oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność w tych dziedzinach.

Szczegóły: Ogłoszenie w sprawie przyznawania Nagród Burmistrza Miasta Lubartów za szczególne osiągnięcia na rok 2019

 

Data opublikowania: 14:11, 24 kwietnia 2019

Kategorie: Aktualności