Konkurs Literacki im. Ludwika Stanisława Licińskiego

Przed nami XXVIII edycja Konkursu Literackiego im. Ludwika Stanisława Licińskiego, młodopolskiego poety, prozaika i regionalisty związanego z Lubartowem.

Prace konkursowe ( poezja, proza, szkic) należy nadesłać do 22 maja 2019 roku na adres: Lubartowski Ośrodek Kultury, 21-100 Lubartów, ul. Rynek II 1. W tym roku organizatorzy oczekują utworów tematycznie związanych z rodziną ( niech nasi rodzice, rodzeństwo i kuzyni staną się bohaterami naszych prac literackich).

Konkurs ma charakter lokalny i przeznaczony jest dla uczniów lubartowskich szkół (podstawowe i średnie). Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowe nagrody.  Utwory (liczba dowolna) należy opatrzyć znakiem graficznym. W zaklejonej kopercie opatrzonej znakiem takim samym jak praca, należy podać imię, nazwisko, nazwę szkoły, klasę i nazwisko opiekuna/ nauczyciela polonisty. Prosimy nie podawać prywatnych adresów, numerów telefonu itp. Zgłoszenia można dostarczyć również indywidualnie bez pośrednictwa szkoły.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  12 czerwca (środa) br. w LOK ( sala kinowa) o godz. 10. Lubartowski Ośrodek Kultury zaprasza uczniów, rodziców i pedagogów do konkursowej zabawy.

 

Data opublikowania: 12:27, 23 kwietnia 2019

Kategorie: Aktualności