Mieszkańcy mają głos

W kwietniu mieszkańcy Lubartowa będą mogli zgłosić uwagi dotyczące nazwy ulicy i placu przed Ratuszem. Z inicjatywy burmistrza Lubartowa ogłoszone zostały konsultacje społeczne które potrwają od 25 do 30 kwietnia.

Chodzi o Plac Księcia Pawła Karola Sanguszki – to propozycja nazwy dla palcu przed Urzędem Miasta Lubartów znajdującego się pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Rynek I, Farna, Rynek II.  Kolejna propozycja dotyczy nazwy ulicy. Zgodnie z projektem uchwały Rady Miasta ulica przebiegająca od Jana Pawła II do Armii Krajowej miałaby nosić imię Józefa Lulka.

– Zdecydowaliśmy o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, ponieważ zależy nam na opinii mieszkańców w tej sprawie – mówi Krzysztof Paśnik, burmistrz Miasta Lubartów.

Konsultacje rozpoczną się 25 kwietnia. Tego dnia w Urzędzie Miasta Lubartów w godz. 15.30-18.00 odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami, w trakcie którego będzie można zgłaszać swoje opinie. Do 30 kwietnia będzie można również przekazać uwagi na piśmie na adres Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@um.lubartow.pl.

 

Data opublikowania: 08:53, 29 marca 2019

Kategorie: Aktualności