Program „Groby i cmentarze wojenne w kraju”

Komunikat .

W związku z zainteresowaniem stowarzyszeń i innych organizacji programem pod nazwą ,, Groby i cmentarze wojenne w kraju”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  informuje o możliwości aplikowania do dnia 29 marca 2019 r. tego programu.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego); organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne.               W naborze do programu jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski. Program realizowany jest wyłącznie w trybie jednorocznym. Wnioski należy składać z wykorzystaniem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta.

Szczegółowy zakres kwalifikacji zadań, limity finansowe uwarunkujące uzyskanie dofinansowania, wykaz kosztów kwalifikowanych, kryteria oceny wniosków oraz pozostałe wymogi warunkujące udział w tegorocznym naborze określa regulamin. Regulamin oraz pozostałe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej MKiDN, pod niżej podanym linkiem:

htpp://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/groby- i-cmentarze-wojenne-w-kraju.php

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 12:22, 21 marca 2019

Kategorie: Komunikaty