W Lubartowie powstaną ścieżki rowerowe

1 marca mija termin składania ofert w przetargu dotyczącym budowy m.in. ścieżek rowerowych w Lubartowie w ramach projektu Mobilny LOF.

Przetarg dotyczy w pierwszej części rozbudowy ulic Lubelskiej, Rynek I, Słowackiego i Batalionów Chłopskich w Lubartowie w zakresie budowy ciągów pieszych, dróg rowerowych i pieszo – rowerowych. Planowany jest szeroki zakres prac.  M.in. wymiana nawierzchni na kostkę bezfazową na chodnikach, na których dopuszczony zostanie ruch rowerowy. Planowane jest nowe oznakowanie ulic oraz ciągów pieszych i rowerowych. W ramach projektu powstaną też m.in. wiaty rowerowe oraz stojaki na rowery.  Przebudowana zostanie też sieć i urządzenia zlokalizowane w rejonie skrzyżowania ulic Kolejowej, Lubelskiej i Piaskowej oraz skrzyżowania ulic Batalionów Chłopskich, Słowackiego, Wierzbowej. Zakończenie prac planowane jest do 30 listopada br.

Druga część przetargu obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej ( na działce nr 439/7) pomiędzy ulicą Lubelską i ulicą Powstańców Warszawy w zakresie przebudowy miejsc postojowych i zjazdów. Prace obejmą rozbiórkę istniejącej nawierzchni parkingów, rozbiórkę istniejących elementów obramowania jezdni, roboty ziemne, wykonanie nowej konstrukcji miejsc postojowych. Termin zakończenia prac to 31 października br.

Prace zostaną wykonane w ramach projektu Mobilny LOF, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Data opublikowania: 13:53, 20 lutego 2019

Kategorie: Aktualności