O jawności informacji. Spotkanie w urzędzie

Spotkanie z prawnikiem Szymonem Osowskim zorganizowała w naszym mieście fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów. Wzięły w nim udział osoby zainteresowane tematem jawności informacji publicznej. W Urzędzie Miasta 21 stycznia spotkali się dziennikarze, radni miejscy, samorząd miasta reprezentował burmistrz Krzysztof Paśnik.

– Jawność to fundament demokracji – mówił na spotkaniu w urzędzie Szymon Osowski, prezes Zarządu Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska, dyrektor ds. strategicznych postępowań sądowych i edukacji prawnej. – Mieszkańcy muszą wiedzieć, co robi w ich imieniu wybrana władza – kontynuował prawnik, według „Gazety Prawnej” jeden z najbardziej wpływowych prawników w Polsce. Mówił o jawności informacji oraz prawach obywatelskich w tym zakresie. Wspomniał, że świadomość obywateli w tej kwestii jest bardzo niska.

– Robiłem spotkanie w jednym z dużych miast wojewódzkich z osobami, które pracują w administracji i były kompletnie zdziwione, że w Polsce jest jawność, jak daleko ona sięga – mówił. Stwierdził, że każdy ma prawo pytać o wszystko, co dotyczy działalności instytucji publicznych. – Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, co robią władze. Jawne są wszystkie informacje związane z finansami, faktury, umowy, rachunki do umów. W Polsce jest dostęp do każdego wyroku sadu. Nie ma żadnych przepisów, które pozwoliłyby utajnić przebieg nawet części sesji Rady Miasta, czy Rady Gminy oraz jakiejkolwiek komisji – przekonywał.

Przypomnijmy, że podstawę prawną do udostępnienia informacji publicznej stanowi Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z nią jednostka samorządu terytorialnego, taka jak Urząd Miasta, udziela informacji, bądź odmawia jej podania (nie każda informacja jest publiczna, a możliwość przekazania pewnych danych podlega wyłączeniu). Pracownik samorządowy w trakcie wykonywania swoich obowiązków musi przede wszystkim przestrzegać prawa. Powinien informować organy, instytucje i osoby fizyczne oraz udostępniać dokumenty znajdujące się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.

A.Jędryszka, K.Wójcik

fot. K. Wójcik/Lubartowiak

Data opublikowania: 11:12, 23 stycznia 2019

Kategorie: Aktualności