Radni uchwalą budżet na najbliższej sesji

IV sesja Rady Miasta Lubartów rozpocznie się w czwartek 31 stycznia o godz. 17:00 w sali obrad Urzędu Miasta, ul. Jana Pawła II 12. Przypominamy, że dzięki systemowi e-sesja przebieg wszystkich obrad można oglądać w czasie rzeczywistym na http://lubartow.esesja.pl/ oraz pod linkami podanymi na naszej stronie w zakładce SESJE RM VIDEO.

Program przedstawia się następująco.

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Wyrażenie opinii na temat planowanych zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023”.

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023”,

b) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie i realizację projektu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Lubartów” w ramach programu priorytetowego „GEPARD II- transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności,

c) zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Lubartowskiego Ośrodka Kultury w Lubartowie, Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Lubartowie,

d) przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023,

e) wieloletniej prognozy finansowej,

f) uchwały budżetowej na rok 2019.

6. Wolne wnioski.

7. Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

8. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji:

a) II sesji w dniu 19 grudnia 2018 r.,

b) III sesji w dniu 21 grudnia 2018 r.

9. Zamknięcie obrad.

Data opublikowania: 08:39, 18 stycznia 2019

Kategorie: Aktualności