Życzenia dla seniorów z UTW

27 procent populacji naszego miasta to seniorzy – mówił Ryszard Trybalski, prezes Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku na spotkaniu opłatkowym seniorów 11 stycznia w murach Szkoły Podstawowej nr 1.

W wydarzeniu uczestniczyli członkowie UTW oraz osoby związane ze stowarzyszeniem. Wśród zaproszonych gości był między inymi zastępca burmistrza Jakub Wróblewski, Tomasz Marzęda, przewodniczący Rady Powiatu, dr Ewa Sędzimierz – przewodniczaca rady programowej UTW, Halina Żeromska – przewodnicząca Rady Seniorów, przedstawiciele środowiska kombatantów oraz emerytów i rencistów. Ze strony duchowieństwa obecny był gwardian Klasztoru Kapucynów Dariusz Miastowski.

Życzenia w imieniu Urzędu Miasta złożył seniorom zastępca burmistrza Jakub Wróblewski – Jesteście Państwo pełni energii, chęci zdobywania wiedzy, macie w końcu na to czas. Nie traktujemy seniorów w Lubartowie jako problem lecz jako cenny zasób. Zapraszamy aby współtworzyć Lubartów, żeby był lepszym miejscem do życia – mówił.

W części arytycznej spotkania wystapiła Martyna Massalska oraz Kornelia Soszka.

Data opublikowania: 11:34, 11 stycznia 2019

Kategorie: Aktualności