INFORMACJA dla mieszkańców Miasta Lubartowa o obowiązku utrzymania czystości i porządku

Burmistrz Miasta Lubartów przypomina o obowiązku utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości poprzez uprzątnięcie błota, śniegu , lodu
i innych zanieczyszczeń
.

Powyższy obowiązek wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018 r. poz. 1454 t.j.) oraz Uchwały NR XVIII/111/2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lubartów w zakresie nie objętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców miasta, bardzo proszę o bieżące utrzymanie chodników – odśnieżanie i posypywanie piaskiem, a także usuwanie sopli, lodu i nawisów śnieżnych z budynków zlokalizowanych przy ciągach pieszych.

Data opublikowania: 07:48, 19 grudnia 2018

Kategorie: Komunikaty