Trwa rekrutacja do Klubu „Senior+”

Lubartowski Ośrodek Kultury w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie zaprasza do zapisów.
Projekt skierowany jest do 30 osób: 20 kobiet i 10 mężczyzn, którzy skończyli 60 lat i zamieszkują teren Miasta Lubartów.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Klub będzie działał od stycznia 2019 r. przez okres dwóch lat.

Dla uczestników projektu zaplanowano bezpłatne formy wsparcia, m.in.: zajęcia artystyczne tj. muzyka, śpiew, taniec, rękodzieło, zajęcia kulinarne, zajęcia sportowe tj. pilates, nordic-walking, zumba, poradnictwo psychologiczne, zajęcia komputerowe. W ramach działania Klubu powstanie zespół muzyczny, który będzie występował w strojach ludowych.

Ponadto każdy uczestnik, na czas trwania projektu, otrzyma opaskę monitorującą podstawowe funkcje życiowe oraz dwa razy do roku pakiet badań monitorujących stan zdrowia.

Klub pozwoli na kształtowanie nawyków do czynnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwój umiejętności, naukę radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz dostosowanie się do obecnych realiów.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mają czas na złożenie odpowiednich dokumentów

w terminie do 04 grudnia w siedzibie Klubu „Senior+”, ul. Rynek II/1, 21-100 Lubartów w Lubartowskim Ośrodku Kultury.
O uczestnictwie w projekcie decydują kryteria rekrutacyjne określone w Regulaminie rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie.

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Lubartowski Ośrodek Kultury
ul. Rynek II/1
21-100 Lubartów
tel.: 81 855 22 42
www.loklubartow.pl

Data opublikowania: 10:34, 21 listopada 2018

Kategorie: Komunikaty