Mieszkańcy Lubartowa na spotkaniu w sprawie programu „Czyste powietrze”

O rządowym programie „Czyste powietrze” mówiono w czwartek 18 października w Lubartowskim Ośrodku Kultury. Na zaproszenie Burmistrza Miasta Lubartów Janusza Bodziackiego przybyło wielu zainteresowanych mieszkańców miasta.

 Przypominamy, że głównym celem tego programu jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z domów jednorodzinnych już istniejących oraz uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. W przypadku już istniejących domów jednorodzinnych program przewiduje głównie finansowanie wymiany źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne bądź pompy ciepła. Dodatkowo, aby poprawić efektywność energetyczną budynków, przewidziane jest dofinansowanie na termoizolację budynków jednorodzinnych.

Zakres przedsięwzięcia może również obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych. Natomiast w przypadku osób, które dopiero budują domy, będzie to  dofinansowanie zakupu i montażu węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pomp ciepła.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Przewiduje dofinansowanie m.in. na: wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej). Jak również montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Na realizację programu „Czyste powietrze” rząd przeznacza 103 mld złotych do wykorzystania do 2029 roku. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w formie dotacji lub dotacji oraz pożyczki lub wyłącznie pożyczki.

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Realizacja programu „Czyste powietrze” obejmuje lata 2018-2029, przy czym podpisywanie umów będzie możliwe do końca 2028 roku.

Wysokość przyznanej dotacji będzie zależała od dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Można liczyć na pokrycie od ok. 30 do 90 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji, których minimalna wartość wynosi 7 tys. zł. Na 90 procent finansowania mogą liczyć gospodarstwa o najniższych dochodach osiąganych na jednego członka rodziny, tj. do 600 złotych miesięcznie. Natomiast przy dochodach powyżej 1600 złotych/osobę dotacja wyniesie 30 procent. Pozostały koszt inwestycji będzie można sfinansować w ramach pożyczki bądź ze środków własnych. Osoby, które skorzystają z pożyczki, mogą liczyć na preferencyjne warunki. Udzielane będą na okres do 15 lat. Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” wynoszą 53 tysiące złotych.


 

Data opublikowania: 14:09, 19 października 2018

Kategorie: Aktualności