Lubartowski park z pozwoleniem na przebudowę

Miasto Lubartów może już rozpocząć przebudowę Parku Miejskiego przy Pałacu Sanguszków. Oczyszczony zostanie staw, a urządzenia hydrotechniczne poddane gruntownemu remontowi. W nowy sposób zaaranżowane będą alejki. W miejscu starego amfiteatru planowany jest nowoczesny obiekt. Będą place zabaw, siłownie plenerowe, ogród sensoryczny, ścieżki do biegania i jeżdżenia na rolkach. Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków unijnych.

To inicjatywa Miasta Lubartów, która była konsultowana z mieszkańcami. Chcemy stworzyć przyjazną przestrzeń, w której lubartowianie będą mogli spędzać swój wolny czas – mówi Janusz Bodziacki, Burmistrz Miasta Lubartów. – Przebudowa parku w znaczący sposób poprawi atrakcyjność otoczenia pałacu i – mam nadzieję – w szybkim czasie stanie się wizytówką miasta.

Rozpoczęcie prac związanych z przebudową jest już możliwe – mówi Piotr Turowski, Naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM Lubartów. – W tej chwili przed nami postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu na prace budowlane zostały najbliższe dwa lata. Po 2020 r. będziemy mogli korzystać z obiektu, który ma nie tylko znaczenie historyczne, ale będzie też miejscem nowoczesnej rekreacji. Czekaliśmy na wydanie pozwolenia przez Starostę Lubartowskiego na przebudowę i zostało ono wydane 10 października br. Środki na tę inwestycję mamy zarezerwowane w ramach projektu.

Przypomnijmy, że rewitalizacja parku to wynik przystąpienia Gminy Miasto Lubartów do realizacji projektu partnerskiego „Zielony LOF”. Projekt realizuje pięć gmin wchodzących w skład Porozumienia Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, zawartego w 2016 r. Liderem projektu jest Gmina Miasto Lubartów, a jej czterech partnerów to: Gmina Miejska Świdnik, Gmina Niemce, Gmina Spiczyn i Gmina Wólka. Umowa została podpisana 22 grudnia 2017 r. Całkowita wartość projektu to: 21 812 155,93 zł.

 

Data opublikowania: 10:00, 18 października 2018

Kategorie: Aktualności