5 lat UTW w Lubartowie

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubartowie 13 października obchodził 5- lecie istnienia, połączone z inauguracją nowego roku akademickiego. Uroczystość miała miejsce w Lubartowskim Ośrodku Kultury.

Uroczyste obchody 5-lecia oraz inaugurację roku akademickiego rozpoczęto Mszą świętą w Bazylice św. Anny w Lubartowie. Spotkanie w Lubartowskim Ośrodku Kultury poprowadziła dyrektor LOK Małgorzata Gryglicka-Szczepaniak. Na sali zebrali się obecni i przyszli studenci UTW oraz zaproszeni goście. Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Ryszard Trybalski prezes UTW:

Serdecznie witam wszystkich zebranych, a w szczególności te osoby, które za chwilę po złożeniu ślubowania, staną się pełnoprawnymi studentami UTW. Dzisiejszą inaugurację roku akademickiego połączyliśmy z obchodami 5-lecia powstania uniwersytetu. Jubileusz jest to czas, kiedy często myślami wracamy do początku, do tego, jak to się zaczęło, kto za tym stał, do ludzi, którzy go tworzyli. Wiosną 2013 roku pani Ewa Sędzimierz wpadła na pomysł, żeby w Lubartowie taki uniwerytet powstał, pan burmistrz Janusz Bodziacki bardzo ochoczo to zaakceptował oraz udzielił wsparcia, a co istotne spodobało się to sporej grupie seniorów. Sprawy nabrały przyspieszenia i w krótkim czasie ten uniwersytet udało sie powołać, bo juz 19 października 2013 roku odbyła się pierwsza inauguracja, a 107 kandydatów na studentów złożyło ślubowanie i otrzymało legitymacje, stając się pełnoprawnymi członkami UTW. Uniwersytet by nie powstał, gdyby nie wysiłek wielu ludzi zaangażowanych w jego powstanie. Stało się to za sprawą pierwszego zarządu, który został powołany przez grupę inicjatywną.

 

Ryszard Trybalski podkreślił, że UTW to nie taki zwykły uniwersytet, to kształcenie umysłu, ale i również kształcenie ciała , to zdobywanie nowych umiejetności, ale i realizacja swoich życiowych pasji. To integracja, wzajemna pomoc, to szeroki kontakt z kulturą, ale to również i rozrywka. Uniwersytet po pięciu latach znalazł właściwe miejsce, stał się rozpoznawalny, doceniany, szanowany i na trwałę wpisał się na kartki imprez naszego miasta. UTW chce nadal służyć temu miastu, jego mieszkańcom. To jest aktywizacja i integracja środowisk ludzi, którzy już swoją drogę zawodową zakończyli, a którzy chcieliby coś zrobić dla siebie. Na nowy rok akademicki życzył słuchaczom dobrych chwil, ciekawych zajęć, przyjaźni, chęci zdobywania wiedzy oraz wszelkiej pomyślności.

Honorowy patronat nad uniwersytetem sprawuje Burmistrz Miasta Lubartowa Janusz Bodziacki:-

Szanowni Państwo, z wielką radością i z wielkim zaszczytem patrzę na waszą działalność, od początku waszego powstania. Cieszę się, że taki uniwersytet w Lubartowie funkcjonuje. Jesteście Państwo wspólnotą, grupą niezwykłą i chciałbym w imieniu naszego miasta za waszą działalność serdecznie podziękować, a z okazji jubileuszu złożyć gratulacje. Przez te 5 lat uniwersytet przez swoją działalność pokazuje, że kiedy już zakończy się pracę zawodową, można aktywnie i radośnie spędzać kolejne etapy swojego życia. Chylę nisko głowę przed zarządem (obecnym i wcześniejszym), bo wiem, że to jest bardzo ciężka praca. Chcę życzyć Pańswu, aby ten nowy rok akademicki był jak najlepszy, abyście Państwo mogli jak najlepiej zrealizować swoje pasje, marzenia, hobby, gdyż taki jest charakter Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

 

Do UTW zostało przyjętych 14 nowych słuchaczy, którzy złożyli ślubowanie i odebrali legitymacje studenckie, które wręczał burmistrz Lubartowa Janusz Bodziacki. Były gratulacje, kwiaty oraz upominki dla UTW od zaproszonych gości.

Podczas obchodów jubileuszu zostały wręczone akty nadania Członka Honorowego UTW, które otrzymali: Ewa Sedzimierz, Janusz Bodziacki, Adam Banucha, Walenty Kułago. Następnie zostały również wręczone dyplomy uznania, które otrzymali: Marta Migal, Jadwiga Trąbka, Danuta Wieczorkiewicz, Tomasz Gregorowicz, Maryla Cupryn, Alfreda Halina Wolińska, Małgorzata Smolarz, Zofia Miałkowska, Przemysław Kural.

Podczas spotkania wykład inauguracyjny pt. „Seniorzy badaczami przeszłości” wygłosiła Ewa Sędzimierz, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Oprawę muzyczną zapewnili przedstawiciele Społecznej Szkoły Muzycznej w Lubartowie: Marta Migal wraz z Maciejem Rysakiem oraz Chór Ziemi Lubartowskiej pod dyrekcją Alfreda Kedziory. Całości wydarzenia towarzyszyła wystawa „Historia UTW w fotografii” oraz prace grupy rękodzieła artystycznego, którą uczestnicy mogli oglądać w galerii LOK.

Przypominamy, że celem działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest prowadzenie edukacji z różnych dziedzin nauk, z zakresu profilaktyki promocji zdrowia, kultury oraz sztuki, nauk humanistycznych, ekonomicznych, społecznych, a także technicznych. Ponadto aktywizowanie osób starszych poprzez ich uczestnictwo w różnych formach życia społecznego oraz tworzenie i wzmacnianie więzi osób starszych z młodym pokoleniem. Siedziba UTW mieści się przy przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Mickiewicza w Lubartowie, a prezesem Zarządu jest Ryszard Trybalski.

 

 

Data opublikowania: 12:53, 16 października 2018

Kategorie: Aktualności