Róże i nagrody dla nauczycieli

Co roku nauczyciele obchodzą swoje święto. Tym razem spotkanie z okazji Dnia Nauczyciela zorganizowano 12 października w galerii Lubartowskiego Ośrodka Kultury.

Nauczyciele i dyrektorzy miejskich placówek oświatowych spotkali się z burmistrzem Januszem Bodziackim i naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Ewą Sędzimierz. –

Chcę za waszym pośrednictwem złożyć serdeczne podziękowania dla wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników niepedagogicznych za to, że kształtujecie młode postawy, uczycie młodych ludzi, przekazujecie wiedzę i wychowujecie. Za waszą misję, powołanie, pracę chcę złożyć najlepsze życzenia, aby ta praca dawała Państwu satysfakcję – mówił burmistrz Janusz Bodziacki, wręczając kwiaty i listy gratulacyjne.

 

 

Nagrody burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymali:

Anna Długołęcka – nauczycielka bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 1, staż pracy pedagogicznej – 17 lat.

Anna Kosik – nauczycielka Przedszkola Miejskiego nr 5 , staż pracy pedagogicznej – 31 lat.

Halina Kosior – nauczycielka Przedszkola Miejskiego nr 1, staż pracy pedagogicznej – 36 lat.

Teresa Kosior – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 od roku 2008, staż pracy pedagogicznej – 35 lat.

Anna Łyszcz – nauczycielka Przedszkola Miejskiego nr 2, staż pracy pedagogicznej – 11 lat..

Ewa Miduch – nauczycielka języka polskiego i zajęć logopedycznych w Szkole Podstawowej nr 1, staż pracy pedagogicznej – 15 lat.

Agata Polichańczuk – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 1, staż pracy pedagogicznej – 28 lat.

Jolanta Prokopowicz – nauczycielka fizyki w II Liceum Ogólnokształcącym im. P. Firleja, staż pracy pedagogicznej – 32 lata.

Małgorzata Stępień – nauczycielka historii i bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II, staż pracy pedagogicznej – 16 lat.

Monika Sulowska – nauczycielka historii w Szkole Podstawowej nr 3 im. P. Firleja, staż pracy pedagogicznej – 14 lat.

Urszula Szwed – Jednous – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 od roku 2000, staż pracy pedagogicznej – 29 lat.

Anna Wiącek – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. P. Firleja, staż pracy pedagogicznej – 31 lat.

Ponadto :

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymali:

1. Agnieszka Opolska – nauczycielka II LO

2. Marcin Socha – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1

Nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty otrzymali:

1. Ewa Biernacka- nauczycielka II LO

2. Danuta Sienkiewicz – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

Na wniosek Związków Zawodowych – Związku Nauczycielstwa Polskiego Medal KEN otrzymały Zyta Osiej – wicedyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 oraz Barbara Kasperek – logopeda- emeryt.

W części artystycznej wystąpiła Lidia Bielawska.

 

 

Data opublikowania: 09:16, 15 października 2018

Kategorie: Aktualności