Odznaka ministra dla kierownika USC w Lubartowie

Monika Derecka, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lubartowie, została nagrodzona Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Odznakę razem z dyplomem uznania podpisanym przez ministra Joachima Brudzińskiego Monika Derecka odebrała podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wyzwania i kierunki w rejestracji stanu cywilnego po trzech latach obowiązywania nowych regulacji”. Uroczystość wręczenia miała miejsce na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 28 września 2018 r. Wśród prelegentów byli przedstawiciele Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zarządu Głównego Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilengo.

W gronie zasłużonych dla samorządu terytorialnego Pani Monika była jedynym kierownikiem USC z woj. lubelskiego, na tegorocznej konferencji. Jest to wyróżnienie przyznawane osobom, które oprócz pracy zawodowej biorą udział w wydarzeniach związanych z rozwojem samorządu, są prelegentami, szkoleniowcami. 

Monika Derecka jest pracownikiem Urzędu Miasta Lubartów z 12-letnim stażem pracy. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UMCS, na kierunku „Prawo”. Od 2013 roku jest zatrudniona na stanowisku Kierownika USC. Zadania, które realizuje wiążą się z ogromną odpowiedzialnością, bo dotyczą najważniejszych chwil w życiu. – Zdarza się, że osoby, którym udzielam ślubów, zgłaszają się później do mnie, nawet ze swoimi problemami. Staram się wtedy pomóc, wyjaśnić, doradzić. Swoją pracę traktuję jak służbę, ale także jako pasję – przyznaje Monika Derecka.

Ponadto Pani Monika angażuje się w dodatkowe prace związane z samorządem, poświęcając swój czas prywatny. od 2016 r. jest ekspertem z zakresu rejestracji stanu cywilnego, współautorem i koordynatorem na terenie woj. lubelskiego – ogólnopolskich badań dotyczących funkcjonowania urzędów stanu cywilnego. Jest członkiem powołanego w 2016 r. zespołu współpracującego z MSWiA w zakresie opracowania „Analizy wpływu rozwiązań przyjętych w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego na funkcjonowanie USC”. Jest także członkiem powołanej przez Ministra Cyfryzacji grupy roboczej BUSC zajmującej się opracowaniem rozwiązań analitycznych w zakresie poprawy funkcjonowania rejestru stanu cywilnego. Oprócz tego jest prelegentem na ogólnopolskich konferencjach naukowych.

(J.A.)

 

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 15:33, 1 października 2018

Kategorie: Aktualności