Briefing prasowy ministra Kwiecińskiego

Briefing prasowy z udziałem Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego odbyła się 20 września przy ul. Lubelskiej w Lubartowie. Minister mówił o finansowaniu dróg lokalnych w Polsce.

Minister Jerzy Kwieciński zadeklarował współpracę z samorządami. 36 mld zł z budżetu pójdzie na wsparcie lokalnych samorządów do 2028 r. Od przyszłego roku zostanie uruchomiona pierwsza transza tej kwoty w wysokości 6, 85 mld zł. – Przed chwilą otworzyliśmy zmodernizowaną oczyszczalnie w Lubartowie. Jest to największa inwestycja w regionie. Przeprowadzona bardzo sprawnie w ciągu roku. To pokazuje, że są samorządy, które potrafią wykorzystywać fundusze unijne. Województwo lubelskie jest niestety w końcówce rankingu wykorzystania funduszy unijnych, bo tylko 12,2%, a średnia w kraju to 14%. Nad tym boleję. Martwi mnie, że obszary ważne dla województwa lubelskiego są zaniedbane. Chodzi mi o obszar gospodarki cyfrowej, walkę z niską emisją, na zwiększenie efektywności energetycznej. Jest tu wykorzystanie środków unijnych bliskie zeru. Martwi mnie wykorzystanie pieniędzy na cele społeczne. Na integrację i infrastrukturę społeczną. Tu wykorzystanie jest na poziomie 6-7%. – powiedział minister Jerzy Kwieciński. Dodał, że rząd chce również wspierać lokalne społeczności w tych naszych małych ojczyznach poprzez wsparcie dla budownictwa mieszkaniowego. Ten temat rozwinął Artur Soboń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju: – W Polsce mamy deficyt 2,5 mln mieszkań. Daliśmy samorządom realne narzędzia prowadzenia polityki mieszkaniowej. Dzięki niemu to samorządy określą, jakich inwestycji potrzebują, uchwalają lokalizację mieszkań, określają kolejność i bonifikatę dla uczestników projektu mieszkaniowego. Cieszę, że Lubartów jest gotowy uczestniczyć w rządowym programie, że jest pomysł na to, by wykorzystać formułę partnerstwa publiczono-prywatnego na budowę 90 mieszkań przy ul Popiełuszki. Jest to nowa formuła. Mamy kapitał, który zapewnia BGK Nieruchomości. Co do inwestycji drogowych, to apelujemy do samorządów lokalnych, by już teraz przygotowywały projekty pod nowe drogi gminne i powiatowe.

Obecny był też Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek: Przekazałem samorządom do tej pory kwotę 220 mln zł na drogi. Tylko dlatego projekt z Lubartowa dotyczący ul Lubelskiej znalazł się na liście rezerwowej (jest na piątym miejscu), ponieważ w naszym województwie jest wiele dróg w gorszym stanie, wręcz nieprzejezdnych. Projekty z tej listy będą realizowane w pierwszej kolejności z nowych środków, o których mówił minister. Jeżeli tylko pan burmistrz złoży go jeszcze raz, to przy otwarciu naboru na projekty, ul. Lubelska na pewno uzyska finansowanie z nowych funduszy.

Burmistrz Janusz Bodziacki mówił, że przez główną ulicę Lubartowa przejeżdża 16 tys. pojazdów na dobę: – Ulica Lubelska jest nam bardzo potrzebna. W 2/3 jest odnowiona. Odcinek 1300 metrów pozostał jeszcze do zrobienia. Obok odnowionej jezdni powstaną ścieżki rowerowe, nowe podjazdy do posesji, przejścia dla pieszych. Ciesze się, że jest perspektywa zrobienia tej inwestycji. 

Data opublikowania: 11:25, 25 września 2018

Kategorie: Aktualności