OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Szczegółowe informacje w BIP

Data opublikowania: 13:44, 19 czerwca 2018

Kategorie: Komunikaty