II edycja projektu „Start do biznesu gwarancją sukcesu!”

Business School H. Polak, M. Polak sp. jawna zaprasza do udziału w projekcie 
„Start do biznesu gwarancją sukcesu!”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
 
Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących woj. lubelskie zamierzających z własnej inicjatywy rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
 
Udział w projekcie jest bezpłatny. Nabór trwa od 1 do 28 czerwca 2018 r.
Do udziału w projekcie zapraszamy:
• osoby z niepełnosprawnościami,
• kobiety,
• osoby po 50 roku życia
• osoby długotrwale bezrobotne, 
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
W ramach projektu gwarantujemy:
• przyznanie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do 23300zł/ os.,
• wsparcie pomostowe finansowe (na pokrycie niezbędnych opłat): przez okres pierwszych 6 m-cy w kwocie 1550,00zł/m-c/os. oraz kolejnych 6 m-cy w kwocie 1400,00 zł/m-c/os.,
• profesjonalne szkolenia i doradztwo indywidualne umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
 
Dodatkowo:  zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, doświadczoną kadrę wykładowców, wyżywienie, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.
 
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać:
• w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Legionowa 2  lok. 42  od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 – 16.00,
• pod nr tel.  881-796-206, 881-798-689 ,  
• e-mail: start@business-school.pl,  
• www.business-school.pl/start
 

Data opublikowania: 10:47, 4 czerwca 2018

Kategorie: Komunikaty