Lubartów dla Niepodległej

Rok 2018 jest rokiem 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednocześnie dnia 29 maja obchodzimy 475 rocznicę założenia naszego miasta. Te dwa jubileusze świętowano w niedzielę 27 maja w Lubartowskim Ośrodku Kultury.

Spotkanie „Lubartów dla Niepodległej” prowadzili Aleksandra Jędryszka i Tomasz Prażmo. Gości powitał burmistrz Janusz Bodziacki:Rok 2018 w naszej ojczyźnie to czas wielkiego jubileuszu – setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości. Dziś my mieszkańcy Lubartowa spotykamy się, aby wspólnie wyrazić wdzięczność. Naszym podziękowaniem obejmujemy cale nasze dzieje i wszystkich ludzi, którzy na tej polskiej ziemi wyrośli, na niej żyli, pracowali dla dobra wspólnego, a często przelewali krewi oddawali życie. Stajemy tu w kolejną 475 rocznicę lokacji naszego miasta podjętej przez przywilej króla Zygmunta Starego, aby zamanifestować fakt bycia wspólnotą mieszkańców Lewartowa – Lubartowa. Dziś w tym szczególnie uroczystym dniu chcemy potwierdzić gotowość kontynuowania tego dzieła. Chcemy jak nasi poprzednicy trwać na tej ziemi, budując jej siłę i dobrobyt. Chcemy strzec fundamentów naszej wiary, tradycji i kultury. Jestem zaszczycony, że przyjęliście Państwo zaproszenie na tę uroczystość.

Podczas spotkania uhonorowano sztandar miasta odznaką 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Przedstawicielem tego środowiska 27 WDPAK w Lublinie był prof. Józef Kaczor.

Innym punktem uroczystości był wpis do księgi „Pamięć i Zobowiązanie”. Księgę zainaugurowaliśmy w naszym mieście w 2011 roku i wpisujemy do niej tych mieszkańców, których czyny i działalność pragniemy wyróżnić i uwiecznić.

Każde miejsce na ziemi i każdy człowiek ma swoją historię. Pamięć o przodkach jest miarą naszej kultury i nas samych. To fundament naszej tożsamości narodowej, lokalnej i rodzinnej. To świadomość wspólnych losów, wartości i doświadczeń. To poczucie zakorzenienia tu – na tej ziemi, wśród tych ludzi, w czasie, w którym przyszło nam żyć i działać. To poważanie i wdzięczność za bezcenny depozyt, pozostawiony nam przez naszych poprzedników. To sięganie pamięcią do Tych, co swoim czynem, wiedzą i miłością stworzyli podstawy naszej egzystencji. To wreszcie zobowiązanie, abyśmy w łańcuchu pokoleń, żyjących na tej lubartowskiej ziemi, kontynuowali dzieło poprzedników i tworzyli nowe dobro – powiedział burmistrz Janusz Bodziacki.

27 maja wpisano postać Władysława Śliwy, którego sylwetkę zaprezentowała Ewa Sędzimierz, historyk, członek Kapituły Księgi „Pamięć i Zobowiązanie”. Odsłonięcia księgi dokonał pan Robert Frąckowiak (przedstawiciel rodziny Władysława Śliwy.

 

Niedzielna uroczystość była hołdem dla wszystkich, którzy przez wieki i pokolenia budowali Lubartów. Przywołano założycieli i właścicieli miasta z rodu Firlejów i Sanguszków, którym Miasto zawdzięcza powstanie i rozwój w najdawniejszych czasach, proboszczów i duchownych lubartowskiego Kościoła od powstania miasta w trudzie i poświęceniu zabiegających o duchowy rozwój jego mieszkańców. Ponadto bohaterskich powstańców, walczących na ziemi lubartowskiej z zaborcą rosyjskim w powstaniu listopadowym i styczniowym, krzewicieli lokalnych tradycji i historii „ku pokrzepieniu serc” i kształtowaniu naszej tożsamości  w latach niewoli narodowej. Wspominano też bohaterskich żołnierzy I wojny światowej i Legionów Józefa  Piłsudskiego, walczących o niepodległość, lubartowskich samorządowców, nauczycieli, urzędników i przedsiębiorców, budujących zręby nowej rzeczywistości w odrodzonej po latach zaborów Rzeczypospolitej. Jak również żołnierzy Września, członków ruchu oporu z lat  okupacji, walczących o wolność i niepodległość w latach II wojny światowej i konspiracji poakowskiej, Żołnierzy Wyklętych, organizatorów i uczestników wielkiej opozycji solidarnościowej z lat PRL  podejmujących walkę o to „aby Polska była Polską”, mieszkańców, którzy na przestrzeni lat kształtowali naszą małą lubartowską Ojczyznę.

W Lubartowie jest wiele instytucji, placówek, które swoją codzienną obecnością, zaangażowaniem i sumienną pracą tworzyli nasze miasto. Specjalne wyróżnienia „Lubartowskie Wawrzyny Niepodległości” otrzymali: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów, Bank Spółdzielczy w Lubartowie, Cech Rzemiosł Różnych, Szkoła Podstawowa nr 1, Lubartowskie Towarzystwo Regionalne oraz Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie. Ważnym punktem spotkania było wyróżnienie przez Burmistrza Miasta Lubartów instytucji i osób prywatnych i uhonorowanie ich zasług dla Rzeczpospolitej i naszej Małej Ojczyzny. Było to 100 wyróżnionych na stulecie Niepodległości.

Uroczystość zaszczycili przedstawiciele zaprzyjaźnionych z Lubartowem miast: Raseiniai – na czele z Aldoną Radcenko, radną miasta oraz Hajdudorog – z burmistrzem Miasta Tamasem Csige i Sławuty – z sekretarzem Rady Miasta Svitłaną Medvedievą. Obecny był także oddział Związku Polaków na Ukrainie z miasta Sławuta z prezesem związku Marivą Kovalchuk.

Na zakończenie miał miejsce Koncert Muzyki Polskiej. Uroczystość w LOK poprzedziła Msza św. w Bazylice św. Anny z udziałem pocztów sztandarowych Miasta Lubartów, Armii Krajowej, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, NSZZ „Solidarność”, harcerzy i szkół.

 

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 12:00, 1 czerwca 2018

Kategorie: Aktualności