II Kongres Geodetów Polskich

Kongres jest organizowany pod patronatem Głównego Geodety Kraju, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Liczymy na obecność parlamentarzystów, przedstawicieli władz centralnych, administracji geodezyjnej wszystkich szczebli, świata nauki
oraz dużych i małych firm geodezyjnych. więcej informacji o kongresie : www.kgp2018.pl

Data opublikowania: 13:16, 27 marca 2018

Kategorie: Komunikaty