Akademia Kozłowiecka

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” w Lublinie rozpoczęło cykl konferencji pod nazwą „Akademia Kozłowiecka”. Pierwsze spotkanie zorganizowano 17 marca. Uczestniczył w nim burmistrz Janusz Bodziacki.

W czasie okupacji hitlerowskiej w zespole pałacowym w Kozłówce, należącym do Jadwigi i Aleksandra Zamoyskich, mieszkało wiele wysiedlonych i zagrożonych osób.

Jako kapelan sióstr franciszkanek przebywał tu również ksiądz Stefan Wyszyński, późniejszy Prymas Polski. Pełnił posługę duszpasterską, zajmował się też pracą naukową. Dla sióstr prowadził wykłady z prawa kanonicznego i etyki społecznej, a w jego pogadankach, naukach i konferencjach brało udział coraz więcej osób. Te rozważania filozoficzne i dyskursy intelektualne zaczęto nazywać Akademią Kozłowiecką. Sobotnie spotkanie poprzedzone było Mszą Świętą w Kaplicy w intencji rychłej Beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, otwarto też wystawę „Rodzina Bogiem Silna” – Nauczanie Prymasa Tysiąclecia o Rodzinie, komentarz – ks. dr. Krzysztof Stola. Ponadto były wykłady pt. „Główne obszary problemowe myśli społecznej Stefana Wyszyńskiego” – ks. dr Marek Wódka OFMConv, Instytut Socjologii KUL oraz A co na to Kościół? O katolickiej nauce społecznej przystępnie i na wesoło” – ks. dr Marek Wódka OFMConv. Podczas spotkania odbyła się też promocja publikacji „Kardynał Stefan Wyszyński (1901–1981). Myśl społeczna”.

Data opublikowania: 13:40, 21 marca 2018

Kategorie: Aktualności