Wyniki otwartego konkursu ofert – Promocja Miasta Lubartów – 2018

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu promocji Miasta Lubartów przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, podczas realizowanych w roku 2018 przez siebie przedsięwzięć .

Data opublikowania: 10:51, 16 marca 2018

Kategorie: Aktualności