Lubartów w dawnej fotografii

Wystawę ze zbiorów własnych pt. „Lubartów w dawnej fotografii i malarstwie” otwarto 7 marca w Muzeum Ziemi Lubartowskiej. Na wystawie obecny był burmistrz Janusz Bodziacki.

Na otwarcie wystawy przybyli regionaliści, dyrektorzy szkół i przedszkoli, radni, przedstawiciele placówek kultury oraz samorządu miasta Lubartów. Gości powitała Maria Kozioł, prezes Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego. – Przejęcie tego muzeum było słuszną decyzją. Moja wdzięczność skierowana jest tutaj do Rady Miasta, która zdecydowała o przejęciu likwidowanego muzeum regionalnego. Miasto postanowiło uratować zasoby muzealne Ziemi Lubartowskiej. Patrząc na zaproszenie, wzbudziła się we mnie taka refleksja, że tego, co widzimy na fotografii, już tego nie ma. Widzimy, jak daleką drogę przeszliśmy jako społeczność, jako miasto. Jak dużo wkładu i pracy w latach minionych zostało poniesionych przez osoby, które były tu wcześniej, a my korzystamy z owoców ich pracy – mówił burmistrz Janusz Bodziacki.

 

Wystawa wpisuje się w wydarzenie 100-lecia Odzyskania Niepodległości, ponieważ znakomita większość eksponatów związana jest z tym okresem, tylko nieliczne są trochę starsze.

Ogromna część tych prac, fotografii znajduje się na wystawie dzięki pracy regionalistów, którzy zbierali i gromadzili eksponaty do wystawy. Ważnym elementem, jest to, że wprowadziliśmy barwne malarstwo. Pokazujemy przede wszystkim miasto pod względem architektury. Poprzednia wystawa sprzed kilku lat pokazywała ludzi Lubartowa. Chciałbym podziękować osobom, które pomogły w przygotowaniu wystawy i tym, którzy przekazali eksponaty. Te osoby pozwalały doprecyzować fotografie, daty zrobienia zdjęć, miejsca powstania – powiedział kierownik muzeum Longin Tokarski.

Na niektórych fotografiach są sygnatury sugerujące powstanie ich przed II wojną światową. Organizatorem wystawy było Muzeum Ziemi Lubartowskiej we współpracy z Lubartowskim Towarzystwem Regionalnym.

 

Data opublikowania: 12:26, 9 marca 2018

Kategorie: Aktualności