„Czysta energia dla Lubartowa”

Spotkanie z mieszkańcami Lubartowa w związku z projektem „Czysta energia dla Lubartowa” zorganizowano w sobotę 17 lutego w Lubartowskim Ośrodku Kultury. Spotkanie z ramienia Urzędu Miasta prowadził Artur Trocyk z Wydziału Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.

Projekt z zakresu odnawialnych źródeł energii pod nazwą „Czysta energia dla Lubartowa” jest realizowany przez Miasto Lubartów , a jego celem jest zwiększenie wykorzystania OZE, poprawa bezpieczeństwa energetycznego gminy, zmniejszenie zanieczyszczeń emitowanych do środowiska naturalnego oraz poprawa komfortu życia mieszkańców. Przypominamy, że Gmina Miasto Lubartów podpisała 28 grudnia 2016 roku umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IV Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE. Dokumentacja techniczna dla instalacji solarnych, fotowoltaicznych i kotłów na biomasę, została opracowana w 2016 roku, a następnie Urząd Miasta ogłosił nabór uczestników chętnych do wzięcia udziału w projekcie i wówczas zostały podpisane umowy z mieszkańcami miasta. W drugiej połowie 2017 roku ogłoszono pierwszy z przetargów na budowę instalacji solarnych i kotłów na biomasę. Wyłoniono firmę Flexi Power Group Sp. z o.o. Sp. K, z którą w dniu 4 grudnia 2017 roku zawarto umowy na dostawę i montaż instalacji solarnych oraz na dostawę i montaż kotłów opalanych biomasą o mocy nominalnej 25 kW. Firma Flexi Power Group wcześniej zajmowała się instalacją zestawów solarnych na terenie miasta, w ramach projektu, pn. „Lubartów przyjazny środowisku – wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości powietrza”.

 

17 lutego mieszkańcy miasta spotkali się w LOK z przedstawicielami firmy Flexi Power Group – Maciejem Kostrzewskim i Konradem Łopaciukiem. Spotkanie z ramienia Urzędu Miasta prowadził Artur Trocyk z Wydziału Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych. – Koordynowaliśmy już projekt na terenie miasta Lubartów w 2015 roku. Wówczas zamontowaliśmy ponad 850 instalacji solarnych. Teraz też będziemy z państwem współpracować i pomagać w sprawach technicznych, montażowych. W razie pytań służymy pomocą i zachęcamy do kontaktu – mówił Maciej Kostrzewski. Firma Flexi Power Group ma czas na wymianę kotłów do 20 maja br., natomiast montaż instalacji solarnych ma zakończyć się w czerwcu br. Urząd Miasta Lubartów ogłosi przetarg, który wyłoni wykonawcę instalacji fotowoltaicznych ( montaż w II i III kwartale br.)

 

W ramach projektu „Czysta energia dla Lubartowa” będzie w obiektach prywatnych montaż 180 instalacji solarnych, 142 instalacji fotowoltaicznych oraz wymiana 40 kotłów opalanych biomasą. Ponadto planowane jest również zaprojektowanie i wykonanie specjalnego serwisu internetowego, który będzie pełnił funkcje edukacyjne, promocyjne oraz oferował usługi on‐line dla poszczególnych instalacji. Całkowita wartość projektu wynosi: 5 690 843,15 zł, natomiast wysokość dofinansowania to 4 294 365,51 zł.  

Data opublikowania: 09:27, 20 lutego 2018

Kategorie: Aktualności