Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Szczegółowe informacje w BIP

Data opublikowania: 15:22, 15 lutego 2018

Kategorie: Komunikaty