OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Szczegółowe informacje w BIP

Data opublikowania: 08:04, 8 lutego 2018

Kategorie: Komunikaty