Miniaturka artykułu Kolejne pieniądze dla Lubartowa

Kolejne pieniądze dla Lubartowa

1 mln 200 tys. zł. - to dotacja jaką otrzymaliśmy po pozytywnej ocenie wniosku złożonego w ubiegłym roku na edycję programu rządowego MALUCH + Naszym celem w ramach tego projektu jest adaptacja techniczna jednego z budynków przy ul. Mickiewicza 8. i urządzenie tam żłobka dla około sześćdziesięciorga dzieci. Miasto Lubartów ogłosiło przetarg na opracowanie projektu przebudowy budynku, gdzie aktualnie znajduje się Przedszkole Miejskie nr 4. , na żłobek. Od podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą czas na realizację opracowania projektu wyniesie 3 miesiące.
Więcej
Miniaturka artykułu Wyniki otwartego konkursu ofert 2018 pożytek publiczny

Wyniki otwartego konkursu ofert 2018 pożytek publiczny

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; - nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania - działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Więcej
Miniaturka artykułu „Czysta energia dla Lubartowa”

„Czysta energia dla Lubartowa”

Spotkanie z mieszkańcami Lubartowa w związku z projektem „Czysta energia dla Lubartowa” zorganizowano w sobotę 17 lutego w Lubartowskim Ośrodku Kultury. Spotkanie z ramienia Urzędu Miasta prowadził Artur Trocyk z Wydziału Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.
Więcej
Miniaturka artykułu Wyniki otwartego konkursu ofert 2018 pożytek publiczny

Wyniki otwartego konkursu ofert 2018 pożytek publiczny

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, - działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, - turystyki i krajoznawstwa, - działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; - ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Więcej