Sesja Sejmiku pod przewodnictwem Szkoły Podstawowej nr 1

W dniu 26 stycznia zorganizowano sesję Sejmiku Dzieci i Młodzieży Miasta Lubartów Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie. Spotkanie rozpoczęła powitaniem gości Marszałek Sejmiku Maja Jaworska.

Na początku głos zabrał Burmistrz Janusz Bodziacki. Opowiedział on o ogólnych zasadach tworzenia budżetu gminy oraz budżecie obywatelskim miasta. Tematem tym otworzył dyskusję, w którą włączyli się zaproszeni goście.
 
Następnie młodzież, wraz z opiekunami, zagrała w grę edukacyjną Podatki – Wydatki Gminek 2. Została ona przygotowana w ramach programu edukacyjnego realizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości z Narodowym Bankiem Polskim. Uczniowie mogli się przekonać, jak nieuczciwość osób, które nie płacą podatków, wpływa na funkcjonowanie całej społeczności oraz jak trudne jest tworzenie budżetu, gdy potrzeby i oczekiwania znacznie przekraczają przychody.
 
W drugiej części spotkania nastąpiło podsumowanie działalności Sejmiku, prowadzonego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Lubartowie, od września 2015 r. do stycznia 2018 r.
 
Zgodnie z tradycją przewodnictwo Sejmikowi Dzieci i Młodzieży Miasta Lubartów Szkoła Podstawowa nr 1 musiała przekazać innej placówce. Tym razem została nią Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 
Na zakończenie zebrani, w ciekawy sposób, za pomocą kart do gry Dixit, wypowiedzieli się na temat zarówno dzisiejszego spotkania jak i całej pracy Sejmiku od września 2015 do stycznia 2018. 
Za organizację spotkania i podejmowanie ciekawych tematów podziękował obecny Pan Tadeusz Matwiejczyk – założyciel Sejmiku Dzieci i Młodzieży Miasta Lubartów.
 
Spotkanie przygotowała Rada Samorządu Uczniowskiego z Dyrektor Danutą Sienkiewicz oraz opiekunami: Anetą Sykut, Pawłem Muzyką oraz Markiem Góralskim. Dziękujemy Urzędowi Miasta Lubartów za udostępnienie sali obrad na potrzeby sesji. 
Przez cały okres pełnienia przewodnictwa Sejmikowi przez Szkołę Podstawową nr 1 w Lubartowie (od września 2015 r. do stycznia 2018 r.) spotkania Sejmiku Dzieci i Młodzieży były przygotowywane i odbywały się pod opieką: Dyrektor Danuty Sienkiewicz, Dyrektor Barbary Walczak, Bogumiły Antoniak, Anety Sykut, Ewy Budzyńskiej oraz Marka Góralskiego. 

Data opublikowania: 15:36, 30 stycznia 2018

Kategorie: Aktualności