„Trzeźwa rodzina” – podsumowanie projektu Stowarzyszenia „Nadzieja”

Konferencję podsumowującą realizację projektu „Trzeźwa rodzina – świadomi i aktywni obywatele” zorganizowało 29 listopada Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Nadzieja” w Lubartowie.

Na spotkanie w siedzibie stowarzyszenia przybyli przedstawiciele samorządu z burmistrzem Januszem Bodziackim na czele, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ośrodka pomocy społecznej, radni, członkowie stowarzyszenia oraz wykonawcy projektu. – Jest to kolejna konferencja. W ubiegłym roku podsumowaliśmy projekt trzyletni. Tym razem jest to projekt roczny, który rozpoczął się w grudniu 2016 roku i kończy się 30 listopada br. – mówił Andrzej Karwat, prezes klubu „Nadzieja”.

 

Konferencję otworzył burmistrz Miasta Lubartów Janusz Bodziacki: – Jestem głęboko przekonany, że podstawą życia jest rodzina, a podstawą funkcjonowania całego świata jest trzeźwa i silna rodzina. Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem, który jest potrzebny w przezwyciężaniu naszych niedomagań. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować „Nadziei” – stowarzyszeniu, które po raz kolejny gromadzi nas w Lubartowie i robi w mieście oraz okolicy dużo dobrych rzeczy. Cieszę się, że są wykonawcy projektu i podzielą się swoim doświadczeniem – powiedział burmistrz Janusz Bodziacki.

 

Projekt „Trzeźwa rodzina – świadomi i aktywni obywatele” zakładał udzielenie wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci zagrożone marginalizacją ze względu na występujące w ich strukturze uzależnienie od alkoholu, a następnie zaangażowanie ich w rodzinny wolontariat: społecznościowe akcje wspierania i promocji więzów rodzinnych, aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodzinę. Celem projektu były cykliczne grupy wsparcia specjalistycznego (Świadomy Tata i Świadoma Mama); psychoterapia indywidualna (Trzeźwy wgląd w siebie); arteterapia (Kreatywna młodzież w społeczności lokalnej). Ponadto utworzenie Obywatelskiego Punktu Konsultacyjnego przy Trzeźwościowycm Centrum Wspierania Rodziny, warsztaty wspierające wczesny rozwój malucha, wakacyjne warsztaty integracyjne dla rodzin „Pod żaglami” oraz program rozwoju duchowego połączony z pielgrzymką w intencji utrzymania trzeźwości i zgody w rodzinie.

W projekcie wzięło udział 80 osób. O jego realizacji opowiedzieli wykonawcy: psycholog

Wanda Suchorab i psychoterapeuta Małgorzata Jarmuła. O poradnictwie prawnym i obywatelskim w projekcie mówił prawnik Tomasz Koziarski, a o kwestii związanej z rynkiem pracy wspominała Krystyna Targońska. Zajęcia z arteterapii prowadziła Edyta Weremczuk. Zadanie było współfinansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Gminy Miasta Lubartów.

Data opublikowania: 12:48, 30 listopada 2017

Kategorie: Aktualności