Gala Honorowych Krwiodawców

Galę dla honorowych dawców krwi zorganizowano 18 listopada w Lubartowskim Ośrodku Kultury. Tego dnia Oddział Rejonowy PCK w Lubartowie podziękował tym, którzy bezinteresownie ratują życie oraz podsumował akcję „Młoda krew ratuje życie”. Na uroczystości obecny był burmistrz Janusz Bodziacki.

Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK stały się naszą wieloletnią tradycją. Pragnę serdecznie powitać honorowych krwiodawców, propagatorów tej humanitarnej działalności z terenu miasta i powiatu lubartowskiego. Chcieliśmy, żeby to wydarzenie podkreślało ważność waszego działania. Bardzo się cieszę, że przyszliście. Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK są szczególną okazją do refleksji i zadumy nad przeszłością i teraźniejszością oraz do podziękowania tym wszystkim, którzy z własnej woli oddając krew – ratują życie drugiego człowieka. Dzisiejsze spotkanie ma uroczystą wymowę, gdyż za humanitarną postawę tym, którzy bez wahania dzielą się z innymi darem życia oraz na codzień realizują zadania statutowe PCK wręczone zostaną odznaczenia Polskiego Czerwonego Krzyża – mówił Krzysztof Wiącek, prezes Oddziału Rejonowego PCK w Lubartowie.

Na gali obecny był Burmistrz Miasta Lubartów Janusz Bodziacki, który podziękował krwiodawcom za ich piękną postawę: – Przychodzę do was, aby pochylić głowę przed wami, aby wyrazić w imieniu mieszkańców Lubartowa i naszej małej ojczyzny naszą wdzięczność za to, że jesteście przyjaciółmi drugiego człowieka w potrzebie. Jesteście bohaterami, bo ofiarować cześć swojego życia – to jest bohaterstwo. Bez przymusu jesteście darczyńcami życia drugiemu człowiekowi, za to bardzo państwu dziękuję – powiedział burmistrz Janusz Bodziacki i wręczył upominki dla Zarządu PCK w Lubartowie.

 

Podziękowania złożył również Jan Staroch, członek Zarządu Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK: – Bardzo jest nam miło, że Zarząd Rejonowy PCK w Lubartowie taką galę zorganizował. Jest za co dziękować. Chcę powiedzieć, że to dzisiejsze święto krwiodawców jest wielkim dniem. Myślę, że każdy dzień, w którym idziemy oddać krew – jest wielkim dniem. Trzeba ludziom uświadamiać, jak wielką rolę odgrywają honorowi krwiodawcy, którzy dzielą się ta malutką kropelką, częścią swojego życia z osobami potrzebującymi.

W akcji „Młoda krew ratuje życie” wzięły udział 4 szkoły:

RCEZ – 51 litrów 750 mililitrów krwi;

Zespół Szkół nr 2 w Lubartowie – 30 litrów 600 mililitrów krwi;

II LO w Lubartowie – 29 litry 700 mililitrów krwi;

ZS w Ostrowie – 28 litry 250 mililitrów krwi;

W akcji uczestniczyło 314 uczniów, razem oddali oni 140 litrów 750 ml krwi.

 

Odznaki zasłużonych honorowych dawców krwi wręczono po oddaniu odpowiednio 6,12, i 18 litrów. Odznaczenia odebrali: po 18 litrach: Kurpiewski Grzegorz, Michalski Marek, Andrzej Adamczyk; po 12 litrach:Adamczyk Andrzej, Sławomir Wójtowicz; po 6 litrach: Sławomir Wójtowicz, Łukasz Włoch.

Podczas uroczystości ponadto przekazane zostały cztery rowery rehabilitacyjne dla osób potrzebujących z niepełnosprawnością. Pieniądze na sprzęt pochodziły ze zbiórki odzieży z rozstawionych na terenie miasta i w powiecie pojemników na odzież. Część mniej zniszczonych ubrań zostaje do dyspozycji potrzebujących.

Spotkanie było połączone z częścią artystyczną. Wystąpiły solistki LOK: Maja Tchórz, Martyna Tomasiak i Martyna Massalska pod opieką Zbigniewa Skrzypka. Wśród zaproszonych krwiodawców rozlosowano nagrody, które wręczył prezes Społem Lubartów Grzegorz Poznański.

 

 

Data opublikowania: 15:21, 20 listopada 2017

Kategorie: Aktualności