Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Burmistrz Miasta Lubartów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  określonymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Celem konsultacji jest poznanie opinii trzeciego sektora działającego na terenie Miasta Lubartów na temat przedstawionego projektu Programu współpracy.

Termin konsultacji: od 29 września 2017 roku do 12 października 2017 roku.

Formy konsultacji:

1)   bezpośrednie otwarte spotkanie w dniu 11 października 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Lubartów o godzinie 16:00;

2)   pisemne wyrażenie opinii (propozycji, uwag i wniosków) na formularzu konsultacyjnym;

3)   zamieszczenie projektu Programu współpracy na stronie internetowej miasta www.lubartow.pl oraz tablicy ogłoszeń z informacją o możliwości zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem formularza konsultacyjnego.

szczegóły w BIP

Data opublikowania: 14:33, 28 września 2017

Kategorie: Aktualności