Ankieta PLAN MOBILNOŚCI LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

Gmina Lublin przystąpiła do opracowania Planu Mobilności dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Plan Mobilności LOF to dokument strategiczny dla polityki transportowej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym. Jego celem jest wypracowanie sposobów zwiększenia dostępności komunikacyjnej obszarów miejskich oraz zadbanie o to, by poruszanie się i transport były bezpieczne, wygodne i zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, zarówno w obrębie dojazdu do Lublina, przejazd przez Lublin, jak i przemieszczanie się w jego granicach i do gmin ościennych.

 

W dokumencie znajdą się:

  • ocena stanu istniejącego systemu transportowego,
  • analiza uwarunkowań związanych z systemem transportowym i mobilnością,
  • kierunki rozwoju systemu transportowego i zarządzania mobilnością,
  • cele i plan działań do 2025 rok,
  • system wdrażania i monitorowania.

 

Informacje na w.w. temat znajdują się na stronie:

 

https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/konsultacje-spoleczne/konsultacje-trwajace/ruszaja-prace-nad-opracowaniem-planu-mobilnosci-lubelskiego-obszaru-funkcjonalnego-lof-na-lata-2017-2025-,18,692,1.html

 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego miasta do udziału w przygotowaniu Planu Mobilności dla LOF, poprzez wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfftLnGRQWgajNQaDMV9UYAh8ucuiB0FOd6jGgjmgRRNd5izg/viewform

Data opublikowania: 13:21, 3 sierpnia 2017

Kategorie: Komunikaty