Miniaturka artykułu Wystawa poświęcona Honoratowi Koźmińskiemu

Wystawa poświęcona Honoratowi Koźmińskiemu

Wystawę poświęconą błogosławionemu Honoratowi Koźmińskiemu otwarto 25 maja w Lubartowskim Ośrodku Kultury. Otwarcie ekspozycji poprzedziły wykłady o Honoracie dla uczniów lubartowskich szkół oraz zaproszonych gości, które wygłosił brat Grzegorz Filipiuk. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Janusz Bodziacki.
Więcej
Miniaturka artykułu Delegacje z miast partnerskich gościły na festynie

Delegacje z miast partnerskich gościły na festynie

Podczas Dni Lubartowa tradycją jest goszczenie delegacji z miast partnerskich – Hajdudorog na Węgrzech, Raseiniai na Litwie i Sławuty na Ukrainie. W sobotę 27 maja gości powitał na scenie burmistrz Janusz Bodziacki.
Więcej
Miniaturka artykułu Stypendia dla studentów z okazji Dni Lubartowa

Stypendia dla studentów z okazji Dni Lubartowa

Podczas festynu z okazji Dni Lubartowa Burmistrz Miasta Lubartów wręczył stypendia studentom szkół wyższych, którzy mają bardzo wysokie wyniki w nauce i działają na rzecz środowiska lokalnego.
Więcej
Miniaturka artykułu Podpisano umowę na modernizację oczyszczalni

Podpisano umowę na modernizację oczyszczalni

25 maja w ratuszu została podpisana umowa na modernizację oczyszczalni przy ul. Sławińskiego w Lubartowie. To druga tak wielka inwestycja po Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej. Jej wartość wynosi brutto ponad 66 milionów złotych.
Więcej
Miniaturka artykułu Lokalny Program Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017 – 2023

Lokalny Program Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017 – 2023

W dniu 18 maja 2017 r. Rada Miasta Lubartów uchwaliła Lokalny Program Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023. Dokument przedstawia aktualną sytuację w gminie w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. Scharakteryzowane zostały również czynniki i zjawiska kryzysowe, a także skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych. Zebrane dane uzupełniono o informacje i wnioski wypracowane podczas badania ankietowego, warsztatów diagnostycznych oraz konsultacji społecznych. Celem programu jest wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Stanowi on narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

 

 

Więcej
Miniaturka artykułu Zasady prawidłowego użytkowania kolektorów słonecznych

Zasady prawidłowego użytkowania kolektorów słonecznych

Informacja dotycząca zasad prawidłowego użytkowania kolektorów słonecznych dla użytkowników, biorących udział w projekcie pn. „Lubartów przyjazny środowisku – wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości powietrza”.
Więcej