Podsumowali działalność Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Konferencję podsumowującą projekt pn. „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej” zorganizowano 7 kwietnia w sali widowiskowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury. Uczestniczyli w niej członkowie i władze związku, strona szwajcarska, przedstawiciele samorządu Lubartowa, powiatu i województwa, prezesi, dyrektorzy, kierownicy zarządzający firmami i instytucjami współdziałającymi z ZKGZL na poziomie kraju, województwa lubelskiego, powiatu lubartowskiego i gmin.

Spotkanie poprowadzili – Ewa Badyoczek – Brzyska dyrektor Biura Związku oraz Marian Olesiejuk dyrektor Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej.

Burmistrz Janusz Bodziacki witając wszystkich gości podkreślił obecność na konferencji przedstawiciela darczyńców, czyli strony szwajcarskiej – Guido Beltrani, Dyrektora Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Dyrektorowi biura towarzyszył Krzysztof Kaczmarek, opiekun projektu realizowanego przez lubartowski związek gmin. Podczas swojego wystąpienia podkreślił on, że czuje satysfakcję z pracy z lubartowskim zespołem ZKGZL.

Podobnymi wrażeniami podzieliła się z uczestnikami konferencji przedstawicielka instytucji rozliczającej projekt: – Przez pewien czas nie były pewne ani losy działki, która była pośrodku planowanej inwestycji, ani kwestia podpięcia pod sieć energetyczną – wspominała Katarzyna Suda-Puchacz, naczelnik Wydziału Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Centrum Projektów Polska Cyfrowa. – Nasze spotkania odbywały się co dwa, trzy miesiące. Do Warszawy przyjeżdżali panowie, na czele z panem Radosławem Szumcem, z uśmiechem na ustach mówili, jakie mają rozwiązania. Taka postawa nie zdarza się często. Dla nas to był sygnał, że instytucja wdrażająca projekt jest bardzo odpowiedzialna. W dodatku zgrany był zespół ludzi zaangażowanych. Zespół, który jest nie tylko na chwilę, który wiąże przyszłość z projektem, z jego kontynuacją. Tylu przeciwności, co tutaj były, rzadko się zdarzają. A dziś zakład funkcjonuje i mamy nadzieję, że na bazie tego projektu jeszcze wiele innych zostanie zrealizowanych w regionie.

– Dziś Związek tworzą – Gmina Lubartów na czele z panem wójtem Krzysztofem Kopyściem (poprzedzony pracą wójta Janusza Bodziackiego), Gmina Ostrów Lubelski z panem burmistrzem Józefem Gruszczykiem (poprzedzony pracą panów burmistrzów Jarosława Jośko i Ryszarda Smerdla, Gmina Ostrówek z panem wójtem Tomaszem Piecakiem (poprzedzony pracą panów wójtów Wacława Osieja i Krzysztofa Karczmarza), Gmina Serniki z panem wójtem Stanisławem Marzędą oraz Miasto Lubartów, którego mam zaszczyt być burmistrzem, a wcześniej pan burmistrz Jerzy Zwoliński oraz dwaj nasi zastępcy – Krzysztof Jacek Świętoński i obecny zastępca burmistrza, przewodniczący Zarządu Związku pan Radosław Szumiec. Nasze społeczności pięciu samorządów mogą dziś świętować – mówił burmistrz Janusz Bodziacki.

Działalnia ZKGZL w porządku chronologicznym podsumował Krzysztof Grzegorczyk, kierownik Działu Inwestycji. Przypomniał, jak w maju 2012 roku rozpoczęły się prace nad rekultywacją składowisk śmieci, a następnie rozpoczął się nabór na utylizację azbestu. Wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał, że projekt ZKGZL zakończy się tak efektownym rezultatem, jakim dziś jest najnowocześniejszy w regionie Zakład Zagospodarowania Odpadów działający z pełną mocą przerobową. Konferencję uzupełnił film specjalnie przygotowany na tę okazję, pokazujący efekty kilkunastu lat pracy związku.


Janusz Bodziacki

Burmistrz Miasta Lubartów, Przewodniczący Zgromadzenia Związku.

– Historia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej jest krótka, ale burzliwa. Pokazuje, że zapał i zaangażowanie pomimo przeciwności mogą doprowadzić do sukcesu. Gdy w 2004 roku w głowach ówczesnych włodarzy gmin powiatu lubartowskiego powstała myśl, aby utworzyć ZKGZL nikt nie spodziewał się, że trzyosobowe biuro zorganizuje tak obszerny i bogaty w działania projekt. Po drodze część gmin postanowiła opuścić Związek, pozostali najwytrwalsi. Współpraca z samorządami Lublina i Świdnika była jednym z elementów przyczyniających się do realizacji kluczowego zadania – budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej. Wszystkim, którzy dołożyli swoje dobro do pozytywnego zwieńczenia tego projektu z całego serca w imieniu Zgromadzenia Związku reprezentującego pięć samorządów – dziękuję.

 

Radosław Szumiec

Zastępca Burmistrza Miasta Lubartów,

Przewodniczący Zarządu Związku.

My i nasi poprzednicy w ciągu kilkunastu ostatnich lat przeszliśmy długą drogę. Z roku na rok wspólnymi siłami rozbudowaliśmy niewielkie z początku trwania Związku działanie, które rozrosło się w okazałą firmę w postaci Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Oddaliśmy przyrodzie zrekultywowane składowiska śmieci, tony azbestu z dachów naszych mieszkańców poddaliśmy utylizacji. W ciągu ostatnich lat nie zawsze sprzyjały okoliczności, ale wzrost kursu franka szwajcarskiego dał nam możliwości doposażenia w sprzęt zakładu zagospodarowania odpadów. Stworzyliśmy zespół, który zrealizował zadanie skromnymi siłami i kosztami, bo przecież oszczędność w kosztach była jednym z haseł osób będących w opozycji do realizowanego projektu, ale również i naszym. Warto podkreślić, że członkowie zarządu i zgromadzenia związku nie pobierali wynagrodzeń z tytułu sprawowanych funkcji i udziału w statutowych zgromadzeniach.

Sławomir Struski

Przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego

Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Przytoczę słowa listu skierowanego przez pana Marszałka Sławomira Sosnowskiego: „Pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację projektu, w ramach którego powstał m.in. nowoczesny i spełniający europejskie standardy Zakład Zagospodarowania Odpadów, pozwalający na efektywne zarówno pod względem finansowym, jak i środowiskowym przetwarzanie odpadów. Mam nadzieję, że państwa doświadczenie i dobre praktyki w zakresie unieszkodliwiania azbestu pomogą innym samorządom w podobnych działaniach.” Ja również dziękuję przede wszystkim samorządom za to, że dzięki dobrej współpracy doszło do budowy tak nowoczesnego zakładu zagospodarowania odpadów. To wszystko wpisuje się w niedawno uchwalony przez samorząd województwa plan gospodarki odpadami. W ub. roku Sejmik Województwa przyjął plan, który określa i porządkuje cały system w województwie lubelskim, także kwestie dotyczące utylizacji azbestu.


 

Krzysztof Dziewulski

Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego

Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozwój cywilizacyjny, który jest pozytywem, doganianie Europy zachodniej, ma też swoje minusy i takim minusem jest ogromna ilość produkowanych przez nas odpadów. W imieniu pana Wojewody, w imieniu rządu polskiego, chciałbym na ręce pana Dyrektora Polskiego Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Guido Beltrani, złożyć podziękowanie i podkreślić, że zaangażowanie donatorów przyczyniło się do tego, że ten obszar województwa lubelskiego jest dziś przykładem dbałości o środowisko.

Guido Beltrani,

Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Ta konferencja jest podsumowaniem jednego z 58 projektów realizowanych w ramach pomocy Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Kwota pomocy ze strony Szwajcarii to ponad 479 milionów franków szwajcarskich, co wynosi 1 miliard i 900 milionów polskich złotych. W województwie lubelskim i małopolskim program wspiera 3 projekty, jednym z nich jest projekt w Lubartowie, czyli budowa zakładu zagospodarowania odpadów, usuwanie azbestu i rekultywacja nieczynnych składowisk śmieci. Kiedy spoglądam na realizację tego projektu, widzę, że możemy być wszyscy dumni z osiągniętych efektów. Projekt przyczynił się do ochrony środowiska, a tym samym – polepszenia zdrowia i lepszego samopoczucia mieszkańców regionu. Dzięki powstaniu zakładu zagospodarowania zakładów można w różny sposób przetwarzać frakcje śmieci. Mamy nadzieję, że nasze praktyki będą wskazówką do podążania za dobrym przykładem. Chciałbym wyrazić wdzięczność panu burmistrzowi Bodziackiemu i innym burmistrzom, osobom, które zostały zaangażowane w projekt. Mieliście państwo wizję, jak zarządzać odpadami w regionie i wprowadziliście to w życie. Bardzo za to Państwu dziękuję.

 

Data opublikowania: 13:28, 12 kwietnia 2017

Kategorie: Aktualności