Wyniki otwartego konkursu ofert 2017 – Promocja Miasta Lubartów

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu promocji Miasta Lubartów przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, podczas realizowanych w roku 2017 przez siebie przedsięwzięć .

Data opublikowania: 11:51, 8 marca 2017

Kategorie: Aktualności