Miniaturka artykułu Podsumowanie prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2016-2023

Podsumowanie prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2016-2023

Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2016-2023 znajdują się na końcowym etapie realizacji. Rewitalizacja stanowi kompleksowy proces, którego celem jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Osiąga się go poprzez działania całościowe (integrujące interwencje na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie, oraz spójne. Wdrażając Program Rewitalizacji zakłada się optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmocnienie jego lokalnych potencjałów. Jest to wieloletni, złożony proces, którego założenia osiąga się we współpracy Interesariuszy ze społecznością lokalną.
Więcej
Miniaturka artykułu „Alwernia” i „Relaks” uhonorowane

„Alwernia” i „Relaks” uhonorowane

Gala wręczenia nagród w konkursie „Organizacja pozarządowa roku 2016” miała miejsce 16 marca w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Inicjatywie zorganizowanej przez wojewodę Przemysława Czarnka przyświecało hasło: „Tym, którzy czynią dobro”.
Więcej
Miniaturka artykułu Ankieta dotycząca PROGRAMU MIESZKANIE PLUS

Ankieta dotycząca PROGRAMU MIESZKANIE PLUS

Niniejsza ankieta pomoże nam określić skalę zainteresowania Programem MIESZKANIE PLUS wśród mieszkańców Lubartowa. Państwa opinie i zebrane informacje będą przydatne przy opracowywaniu koncepcji wdrażania programu i planowaniu realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia.
Więcej
Miniaturka artykułu Ogólnopolska zbiórki krwi z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych pn. „spoKREWnieni służbą”
w imieniu Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka proszę o rozpowszechnienie wszystkimi możliwymi kanałami komunikacyjnymi Państwa jednostki informacji o trwającej w dniach 1-31 marca br. ogólnopolskiej zbiórki krwi z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych pn. "spoKREWnieni służbą". Przedsięwzięcie jest organizowane pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Główna zbiórka krwi odbędzie się we wtorek, 21 marca 2017 roku w godzinach 8.00-15.30, w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4). Udział w zbiórce krwi może wziąć każdy pełnoletni mieszkaniec województwa lubelskiego. Wszystkich chętnych wraz z dokumentem tożsamości zapraszamy do honorowego oddawania krwi w siedzibie Urzędu.