Otwarty konkurs ofert 2017 pożytek publiczny

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

–       kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

–       nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

–       działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 06 lutego 2017 roku.

Szczegółowe informacje-BIP 

Organizacje zainteresowane uzyskaniem niezbędnych informacji zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w sprawie konkursu w sali 10 urzędu miasta na  parterze, które odbędzie się w dniu 24.01.2017r.  w godzinach 10:00-12:00 oraz 16:00-18:00 (dla osób, które nie mogą uczestniczyć w spotkaniu w godzinach przedpołudniowych).

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają informacje o sposobie realizacji zadań publicznych objętych przedmiotowym konkursem w roku 2017, wskazówki dotyczące wypełniania oferty realizacji zadania publicznego oraz promocji projektów, a także uzyskają wyjaśnienia na temat ewaluacji i sprawozdawczości z wykonania zadania publicznego.

W celu potwierdzenia udziału w szkoleniu lub w razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Biurem ds. Współpracy i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Lubartów przy ul. Jana Pawła II 12, 21‑100 Lubartów, pokój nr 215, tel. 81 854 46 29, wop@um.lubartow.pl

Formularz oferty zamieszczono w formie edytowalnej (format DOC), jednocześnie zastrzega się, iż wiążącą wersją załącznika jest wersja w formacie PDF.

Data opublikowania: 12:25, 13 stycznia 2017

Kategorie: Aktualności