Otwarcie skrzydła Szkoły Podstawowej nr 4

Mszą świętą w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego rozpoczęła się uroczystość otwarcia nowego skrzydła Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie, w środę 14 grudnia. Uczniowie rozpoczną naukę w nowych salach po przerwie świątecznej.

W uroczystości wzięła udział licznie zgromadzona społeczność szkolna, duchowni, przedstawiciele Samorządu Miasta z burmistrzem Januszem Bodziackim na czele, przedstawiciele Gminy Lubartów. Obecni byli radni miejscy poprzedniej i obecnej kadencji, rodzice, przedstawiciele związków zawodowych, służb mundurowych, dyrektorzy placówek miejskich, przedstawiciele firm budowlanych i pracowni projektowej oraz instytucji nadzorujących. Obecna była także Bożena Ćwiek – starszy wizytator, która odczytała list kierowany do społeczności SP 4 od Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk. Dyrektor Krzysztof Świć dziękował samorządowi Miasta Lubartów oraz wszystkim zaangażowanym w rozbudowę szkoły – za decyzje zmierzające do podjęcia i szczęśliwego zakończenia tej inwestycji oraz za wszelką okazaną pomoc i życzliwość. Wspominał, kiedy to trzy lata temu pojawił się pomysł rozbudowy szkoły. – Wtedy nikt z nas nie wyobrażał sobie, że to wszystko tak się skończy. Z pierwotnych koncepcji powstał gmach na europejskim poziomie. Jesteśmy przygotowani, aby przyjąć uczniów klas siódmych i ósmych, oraz sprostać w godny sposób wymaganiom, jakie stawia przed nami integracja – mówił dyrektor Krzysztof Świć.

Głos zabrał także burmistrz Janusz Bodziacki, który wspomniał o społecznym komitecie budowy sprzed 20 lat oraz ówczesnym dyrektorze Andrzeju Zdunku, który wybudował salę gimnastyczną.

Dzisiaj kończmy dzieło poprawy bazy edukacyjnej tej placówki. Wysiłkiem wielu osób, trudem finansowym, ta szkoła została poprawiona dla Waszej społeczności. Jakże mocno i trafnie wpisuje się w dzień dzisiejszy. Przy ośmiu klasach nie pomieścilibyśmy się w tej szkole. Jest to w sposób szczególny inwestycja trafna, wychodząca naprzeciw potrzebom.

Data opublikowania: 15:45, 16 grudnia 2016

Kategorie: Aktualności