Zakład Zagospodarowania Odpadów otwarty

Dziś 7 grudnia otwarto Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej. To największa inwestycja w naszym regionie. Zakład jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Przetworzy około 37 tys. ton odpadów komunalnych rocznie.

Początki inwestycji, która rodziła się przez ostatnich dwanaście lat, były trudne, ale dziś możemy mówić o szczęśliwym zakończeniu. W czerwcu 2015 roku podpisano umowę na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej – między Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, a wykonawcą – firmą Instal Warszawa S.A. Zakład powstał za kwotę 48,8 mln zł przy współfinansowaniu ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, gmin członkowskich ZKGZL oraz Lublina i Świdnika.

Długo społeczności naszych Małych Ojczyzn czekały na ten radosny dla nas dzisiejszy dzień. Kończymy dzieło, które jest dobrym owocem pracy wielu ludzi. Potrzeba wspólnego działania i przekonania o atutach zaspokajania potrzeb swoich mieszkańców, była w 2003 roku podwaliną powstania z inicjatywy samorządu miasta Lubartowa związku celowego pod nazwą Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej – mówił Burmistrz Miasta Lubartów Janusz Bodziacki podczas uroczystości związanych z otwarciem ZZO – Chcę też podkreślić, że przez wszystkie lata organy statutowe, czyli członkowie zgromadzeń i zarządów sprawowali swoje funkcje społecznie, za co również w imieniu mieszkańców serdecznie dziękuję. Długą i zarazem momentami niezwykle wyboistą przeszliśmy drogę. W mojej ocenie determinantą w powodzeniu całego przedsięwzięcia była decyzja, zakwalifikowania naszego projektu – Budowy nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, do dofinansowania, w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz późniejsze rozumienie naszych problemów, za co bardzo serdecznie dziękuję stronie Szwajcarii, a podziękowania składam na ręce Jego Wysokości Andreja Motyla Ambasadora Szwajcarii w Polsce. Momentem szczególnym w naszym działaniu był rok 2011, kiedy to po całorocznym trudzie negocjacji, 20 grudnia 2011 roku zawarliśmy pomiędzy gminą Lubartów i miastem Lubartów porozumienie prowadzące do zmiany lokalizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów, z dotychczasowej przy ulicy Lipowej w Lubartowie, gdzie w 2011 roku utworzyliśmy Specjalną Strefę Ekonomiczną , do miejsca otoczenia składowiska odpadów w Rokitnie. Za tę decyzję bardzo dziękuję mieszkańcom i władzom gminy Lubartów na ręce Pana Krzysztofa Kopyścią – Wójta Gminy Lubartów. Chcę powiedzieć, że dla mnie osobiście, brak powodzenia w zmianie lokalizacji Zakładu byłby równoznaczny z moją dymisją z funkcji burmistrza miasta. Osób, które na przeróżne sposoby wspomagały nasze przedsięwzięcie jest więcej. W tej wyjątkowej dla nas chwili – kiedy finał wieńczy dzieło, wyrażam wszystkim swoje najgorętsze podziękowania.

 

Poświecenia obiektu dokonał dziekan Dekanatu Lubartowskiego ks. Piotr Stańczak

Wstęgę przecięli: Jego Ekscelencja Andrej Motyl – Ambasador Konfederacji Szwajcarskiej w Polsce, Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski, Krzysztof Paśnik – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Aleksandra Guzowska – Naczelnik Wydziału Wdrażania Pomocy Zagranicznej w Ministerstwie Rozwoju, Ewa Wnukowska – Dyrektor Departamentu Programów Europejskich w Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Sławomir Struski – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Fryderyk Puła – Starosta Lubartowski, Andrzej Grygo – Prezes Instal Warszawa – generalny wykonawca, Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, Waldemar Jakson – Burmistrz Miasta Świdnik, Janusz Bodziacki – Burmistrz Miasta Lubartów, Radosław Szumiec – Zastepca Burmistrza Miasta Lubartów, Krzysztof Kopyść – Wójt Gminy Lubartów, Stanisław Marzęda – Wójt Gminy Serniki, Józef Gruszczyk – Burmistrz Gminy Ostrów Lubelski, Tomasz Piecak – Wójt Gminy Ostrówek, Grzegorz Fura – Kierownik Budowy, Zdzisław Ostasz -Prezes Zamojskiej Dyrekcji Inwestycji, Ewa Badyoczek – Brzyska – Dyrektor Biura Związku, Krzysztof Grzegorczyk – Kierownik Działu Inwestycji ZKGZL, Marian Olesiejuk Dyrektor ZZO w Wólce Rokickiej. Dalsze uroczystości miały miejsce w Lubartowskim Ośrodku Kultury, gdzie podziękowano zaangażowanym osobom w powstanie ZZO w Wolce Rokickiej. Była też cześć artystyczna w wykonaniu solistek LOK pod kierunkiem Zbigniewa Skrzypka. Sortowaniem odpadów będzie zajmował się Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej, w którego skład wchodzi pięć gmin, w tym Miasto Lubartów. Z usług ZZO będą korzystały także miasta – Lublin i Świdnik – w oparciu o odrębne umowy.

Data opublikowania: 16:09, 7 grudnia 2016

Kategorie: Aktualności