Trzeźwa Rodzina Filarem Aktywnego Społeczeństwa

Konferencją zorganizowaną 23 listopada podsumowano realizację trzyletniego projektu umożliwiającego udzielenie wsparcia rodzinom wychowującym dzieci, w których są osoby uzależnione od alkoholu. Otwarcie spotkania przypadło Burmistrzowi Januszowi Bodziackiemu, który podziękował za realizację zadania i wyraził swoje uznanie i potrzebę istnienia oraz działania Klubu Abstynenta Nadzieja w Lubartowie.

Spotkanie miało miejsce w Trzeźwościowym Centrum Wspierania Rodziny, którym zajmuje się Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Nadzieja” w Lubartowie. Rekrutacją do projektu oraz jego promocją zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkich Zebranych przywitał Prezes Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Nadzieja – Andrzej Karwat.  Spotkanie otworzył Burmistrz Janusz Bodziacki, który podziękował za realizację zadania i wyraził swoje uznanie i potrzebę istnienia i działania Klubu Abstynenta Nadzieja. W podsumowaniu głos zabierali eksperci:  Małgorzata Jarmuła, psychoterapeutka, współautorka projektu oraz dr.n.med. Dariusz Malicki, który mówił o aktualnych standardach w leczeniu chorych z zespołem uzależnienia, spowodowanym nadużywaniem alkoholu.
Zadanie współfinansowane zostało ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. W ramach projekty zrealizowano: 456 godzin psychoterapii, 72 godziny warsztatów korekcyjno – edukacyjnych, 54 godziny wakacyjnych, 120 godzin warsztatów wspierania wczesnego rozwoju dziecka, 1120 godzin warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, 3 programy rozwoju duchowego połączone z pielgrzymkami do Częstochowy, Lichenia i Kalwarii Zebrzydowskiej, Utworzono Trzeźwościowe Centrum Wspierania Rodziny w Lubartowie oraz Klub Malucha.

Data opublikowania: 14:02, 25 listopada 2016

Kategorie: Aktualności