Miniaturka artykułu Debata o bezpieczeństwie

Debata o bezpieczeństwie

Po raz kolejny w naszym mieście, Komenda Powiatowa Policji zorganizowała debatę społeczną. Tym razem poświęconą  bezpieczeństwu w ruchu drogowym na terenie powiatu lubartowskiego. Spotkanie miało miejsce w Urzędzie Miasta Lubartów 24 listopada. A poprowadził ją Artur Marczuk z KPP Lubartów.
Więcej
Miniaturka artykułu Trzeźwa Rodzina Filarem Aktywnego Społeczeństwa

Trzeźwa Rodzina Filarem Aktywnego Społeczeństwa

Konferencją zorganizowaną 23 listopada podsumowano realizację trzyletniego projektu umożliwiającego udzielenie wsparcia rodzinom wychowującym dzieci, w których są osoby uzależnione od alkoholu. Otwarcie spotkania przypadło Burmistrzowi Januszowi Bodziackiemu, który podziękował za realizację zadania i wyraził swoje uznanie i potrzebę istnienia oraz działania Klubu Abstynenta Nadzieja w Lubartowie.
Więcej
Miniaturka artykułu FIO 2014-2020 – rozliczanie dotacji

FIO 2014-2020 – rozliczanie dotacji

Zapraszamy organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 na spotkanie dotyczące zasad rozliczania dotacji i sprawozdań z realizacji zadań. Spotkanie odbędzie się 1 grudnia 2016 roku w Lublinie w Urzędzie Wojewódzkim z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Szczegóły w załączeniu.
Więcej
Miniaturka artykułu Dzieci w ratuszu

Dzieci w ratuszu

Przedszkolaki odwiedziły ratusz i spotkały się z burmistrzem Januszem Bodziackim z okazji imienin miasta.
Więcej
Miniaturka artykułu Spotkanie w sprawie reformy oświaty

Spotkanie w sprawie reformy oświaty

Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty oraz Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski – wzięli udział w spotkaniu z pracownikami oświaty i rodzicami, zorganizowanym 18 listopada w Lubartowskim Ośrodku Kultury. Celem spotkania było przedstawienie założeń reformy edukacji, która ma zostać wprowadzona od roku szkolnego 2017/2018. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Janusz Bodziacki i naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Ewa Sędzimierz
Więcej