X rocznica śmierci ks. Prałata Andrzeja Tokarzewskiego

17 października 2016 roku minęła 10 rocznica śmierci ks. Prałata Andrzeja Tokarzewskiego. Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się od wizyty delagacji Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego na cmentarzu parafialnym. Przy grobie ś.p. Prałata regionaliści złożyli wieniec, zapalili znicze oraz wspólnie modlili się.

 W Bazylice św. Anny odprawiono wieczorną Mszę świętą koncelebrowaną. Kazanie wygłosił ks. kanonik Mirosław Skałban. Po Mszy wszyscy udali się na plebanię, gdzie wyświetlono film dokumentalny z wywiadami osób blisko związanych z ks. Prałatem Andrzejem Tokarzewskim. Udzielili ich: Maria Wilkowicz – przewodnicząca Rady Parafialnej, Maria Kozioł – Prezes Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego, Tadeusz Wiak – kościelny, Bogdan Bednarz – organista, Michał Filipowicz – koordynator wolontariatu w Hospicjum św. Anny w Lubartowie. Materiał zrealizowali: Eryk Symbor, Michał Pióro, Gosia Pióro oraz Kamil Kurowski

Po projekcji filmu głos zabrał Burmistrz Miasta Lubartów Janusz Bodziacki, który przywołał kilka refleksji. – Ksiądz prałat Andrzej Tokarzewski był wielkim inspiratorem wielu działań, wielu spraw. Oczywiście nie tylko w kościele, ale też w życiu społeczno – politycznym. Wielokrotnie i niezależnie od tego, czy był to minister, wojewoda, czy na poziomie Lubartowa, to bardzo ceniliśmy sobie rozmowę z księdzem Prałatem, Jego spojrzenie, Jego wiedzę. Dokonywaliśmy wielu korekt swojego myślenia, zamiaru postępowania dzięki rozmowie z ks. Prałatem. Inspirował do wielu działań gospodarczych, było to widoczne w różnych miejscach. Ciesze się, że na drodze swojego życia i swojej rodziny mogłem spotkać takiego człowieka, kapłana, jestem za to bardzo wdzięczny.

Spotkanie wspólną modlitwą zakończył gospodarz – proboszcz ks. Andrzej Juźko. – Ks. Prałat był niewątpliwie człowiekiem renesansu, świadczą o tym Jego dokonania. Chciałbym, abyśmy w tym gronie spotkali się tu również za rok.

Piotr Opolski

Ksiądz Prałat Andrzej Tokarzewski

Urodził się 4 lutego 1938 r. w Kraśniku, zmarł 17 października 2006 r. Ukończył studia teologiczne na katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wyświęcony 10 czerwca 1962, był wikariuszem w Krasnobrodzie, Kazimierzu nad Wisłą i Opolu Lubelskim oraz proboszczem w Krzczonowie i Piotrkowie, kanonikiem honorowym Kapituły Lubelskiej i Zamojskiej, członkiem Zespołu ds. Zbiorów Muzealnych i wiceprzewodniczącym Rady do Spraw Konserwacji Zabytków Archidiecezji Lubelskiej, od 1992 r. aktywnym członkiem Zarządu Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego. W dniu 22 grudnia 2000 r. został prałatem (kapelanem honorowym Ojca Świętego).
Ksiądz prałat Andrzej Tokarzewski związany był z naszym miastem od 3 maja 1981 r., gdy objął obowiązki proboszcza parafii św. Anny w Lubartowie. Pełnił też funkcję dziekana dekanatu lubartowskiego. Od tego czasu zrealizował wiele inicjatyw, które w końcowym efekcie zwiększyły atrakcyjność turystyczną Lubartowa i promowały miasto na zewnątrz. Podjął się gruntownej restauracji wnętrza kościoła św. Anny w Lubartowie oraz przeprowadził zewnętrzne prace renowacyjne świątyni oraz modernizację jej otoczenia. Z inicjatywy ks. prałata powstały kaplice m.in.: w Górce Lubartowskiej, Niedźwiadzie, Tarle i Brzezinach. Przy wsparciu parafii św. Anny wybudowano dwa kościoły w Lubartowie – Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Wniebowstąpienia Pańskiego. Wspólnie z ówczesnymi władzami miasta, inicjował budowę amfiteatru w parku miejskim oraz budowę Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II na osiedlu Kopernika w Lubartowie. Utworzył w 2000 r. Muzeum Parafialne, w którym wystawiane są bezcenne pamiątki i dzieła sztuki sakralnej, a w 2005 r. Panoramę Lubartowską. Rozwijanie przez ks. Andrzeja Tokarzewskiego kultu św. Anny, jako patronki rodzin, uwieńczone zostało koronacją jej obrazu w 2003 roku i podniesieniem lubartowskiej Fary do rangi Sanktuarium. Dążenie do nadania świątyni tytułu bazyliki, popularyzowanie miasta poprzez artykuły, foldery i albumy, to kolejne działania zasługujące na wyróżnienie i uznanie.

Marzenia spełniły się, gdy dokonałem wielu rzeczy w Lubartowie i mogę przypuszczać, ze cieszę się szacunkiem mieszkańców miasta. Największym pragnieniem i zwieńczeniem mojej działalności byłoby podniesienie kościoła św. Anny do godności bazyliki. Biskup lubelski czyni intensywne starania, aby stało się to faktem – powiedział ks. Andrzej Tokarzewski na łamach „Lubartowiaka” w maju 2006 r.

Zaangażowanie księdza prałata w bieżące życie miasta przejawiało się we współorganizowaniu uroczystości o charakterze patriotycznym i narodowym oraz uczestnictwie w działaniach Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego, do którego przynależność od 1985 r. bardzo sobie cenił. Powyższe działania ks. prałata spowodowały, że Lubartów stał się celem odwiedzin turystów z kraju i z zagranicy.           

Data opublikowania: 12:21, 18 października 2016

Kategorie: Aktualności