25-lecie Klubu Abstynenta „Nadzieja”

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Nadzieja” w Lubartowie obchodziło swój jubileusz 25-lecia. Uroczystości 24 września poprzedziła Msza św w kościele Ojców Kapucynów koncelebrowana przez ojca Tadeusza Topolskiego w intencji członków i sympatyków Stowarzyszenia oraz jego dalszej pomyślnej działalności. Uczestniczył w nich burmistrz Janusz Bodziacki.

Główne uroczystości odbyły się w użyczonej sali bankietowej FPH Woźniak w Lubartowie. Jubileusz zaszczycili zaproszeni goście reprezentujący władze samorządowe naszego miasta na czele z Burmistrzem Januszem Bodziackim oraz kierownikiem Biura ds Rodziny i Profilaktyki Uzależnień UM Lubartów Jolantą Góralską-Lato. Urząd Gminy reprezentowała inspektor referatu podatkowego Teresa Psuj. Obecni byli także członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Licznie zgromadzonych gości i sympatyków przywitał Prezes Stowarzyszenia Andrzej Karwat. W kilku słowach przedstawił efekty i potrzebę działalności Klubu w naszym mieście. W imieniu członków Stowarzyszenia Prezes wręczył Burmistrzowi Januszowi Bodziackiemu i Wójtowi Krzysztofowi Kopyściowi pisemne podziękowania za dotychczasową współpracę i finansowe wsparcie. Krótką historię przedstawił w swoim wystąpieniu Sekretarz Roman Kędziora, jeden z pierwszych członków i współzałożyciel Klubu. Bardzo miłym akcentem dla członków Stowarzyszenia było przekazanie przez Burmistrza Miasta okolicznościowej statuetki w podziękowaniu za dotychczasową działalność. W swoim wystąpieniu burmistrz podkreślił rolę posłania, jakie niesie Stowarzyszenie osobom borykającym się z problemem uzależnienia. Swoje podziękowania za dotychczasowe osiągnięcia i dokonania Klubu złożyli także w imieniu Wójta Gminy Teresa Psuj, Jolanta Góralska-Lato oraz Krystyna Bajda- przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Obchody jubileuszu 25-lecia Klubu Nadzieja uświetnił występ Kapeli Ludowej „Lubartowiacy” która od lat zalicza się do grona bliskich przyjaciół Stowarzyszenia. Swój występ zaprezentowała także młodzieżowa grupa hip-hopowa złożona z dziewcząt związanych ze Stowarzyszeniem. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się zabawa taneczna. Około 250 gości bawiło się przy doskonałej muzyce i suto zastawionych stołach. Nie zabrakło również jubileuszowego tortu, którym częstował przybyłych gości Prezes Andrzej Karwat. Rocznica była także okazją do wielu rozmów na tematy związane z przyszłością i rozwojem Klubu. 

Data opublikowania: 12:05, 4 października 2016

Kategorie: Aktualności