Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Burmistrz Miasta Lubartów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Miasta Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  określonymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Celem konsultacji jest poznanie opinii trzeciego sektora działającego na terenie Miasta Lubartów na temat przedstawionego projektu Programu współpracy. 
 
Termin konsultacji: od 21 września 2016 roku do 4 października 2016 roku.
 
Formy konsultacji:
1) bezpośrednie otwarte spotkanie w dniu 29 września 2016 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Lubartów o godzinie 16:30;
2) pisemne wyrażenie opinii (propozycji, uwag i wniosków) na formularzu konsultacyjnym;
3) zamieszczenie projektu Programu współpracy na stronie internetowej miasta www.lubartow.pl oraz tablicy ogłoszeń z informacją o możliwości zgłaszania uwag 
i opinii za pośrednictwem formularza konsultacyjnego.
 

Data opublikowania: 15:10, 20 września 2016

Kategorie: Aktualności