Spotkanie w sprawie budżetu obywatelskiego 2017

Ruszyła nowa edycja budżetu obywatelskiego. Od dziś (7 września) można składać w Urzędzie Miasta Lubartów propozycje projektów do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego na przyszły rok.

 
Burmistrz Miasta Lubartów ogłosił konsultacje społeczne z mieszkańcami Lubartowa w sprawie budżetu obywatelskiego na rok 2017. Ich celem było uzyskanie od mieszkańców, którzy ukończyli 16 lat, propozycji projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na przyszły rok. W tej sprawie 6 września w siedzibie Lubartowskiego Ośrodka Kultury zorganizowano spotkanie z mieszkańcami. – Mamy sposobność, że na przyszły rok jest więcej czasu na realizację, ocenę projektów budżetu obywatelskiego. Z godnie z uchwałą Rady Miasta w budżecie obywatelskim rozszerzone jest grono osób oceniających projekty budżetu. Jest zespół, który będzie się składał z 3 radnych, 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych i 3 osoby wyznacza burmistrz. W najbliższy poniedziałek odbędzie się sesja Rady Miasta, na której rada odniesie się do wniosku, jaką kwotę będziemy przeznaczali na budżet obywatelski. Podstawą do wyznaczenia tej kwoty są dochody miasta z 1 stycznia 2016 r. Kwota powinna wynosić 637 tys zł. Od jutra rozpoczynamy 30-dniowy okres oczekiwania na projekty budżetu obywatelskiego. Zachęcam Państwa, ponieważ macie pomysły, które mogą być zawarte w tych projektach. Muszą one realizować zadanie własne gminy i powstać na gruntach należących do miasta – mówił burmistrz Janusz Bodziacki.
 
W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne, znajdujące się w zakresie zadań własnych Gminy Miasto Lubartów. Zgłaszać je mogą mieszkańcy stale zamieszkujący na terenie Gminy Miasto Lubartów. Projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 25 uprawnionych osób. Każdy uprawniony mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę zgłaszanych projektów. Propozycje projektu składa się na „formularzu zgłaszania projektu” dostępnym w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Lubartów, w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30. Formularz można pobrać także ze strony internetowej www.lubartow.pl z zakładki „Budżet Obywatelski”.Wypełnione formularze należy składać w urzędzie do 6 października.

 

Data opublikowania: 09:29, 7 września 2016

Kategorie: Aktualności