Nagroda „Business Excellence” dla Miasta Lubartów

Lubelski Klub Biznesu po raz piąty nagrodził gminy z województwa lubelskiego tytułami Doskonałych, czyli „Business Excellence”. Wśród piętnastu nominowanych zwycięzcą zostało Miasto Lubartów. Nagrodę główną podczas uroczystej gali w czwartek 16 czerwca odebrał Burmistrz Miasta Lubartów Janusz Bodziacki.

Lubartów został laureatem nagrody głównej w kategorii Gmina miejska do 30 tys. mieszkańców. W programie Promocji Gmin i Powiatów „Business Excellence” zostały nagrodzone najbardziej aktywne i przedsiębiorcze samorządy województwa lubelskiego. Te nagrody to podziękowania dla gmin i powiatów tworzących najlepsze warunki dla przedsiębiorczości. 

W programie Promocji Firm „Business Excellence” nagrodzono firmy z województwa lubelskiego.
Zwycięskim firmom i samorządom gratulowali: Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, prezydent Lublina Krzysztof Żuk oraz w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Sekretarz Województwa Lubelskiego Anna Augustyniak.

– Ogromnie się cieszę, że po raz kolejny mamy okazję przyjrzeć się ekonomicznej mapie regionu i docenić podmioty o największym potencjale – słowa od marszałka województwa wraz z podziękowaniem dla gmin oraz firm biorących udział w programie odczytała Sekretarz Anna Augustyniak.
– Rozwój firm jest gwarancją sukcesu całego regionu – mówił wojewoda Przemysław Czarnek. – Dziękuję samorządowcom, którzy są tutaj na sali, za to że umożliwiają firmom osiąganie sukcesów. Wojewoda mówił o zaawansowanych pracach nad nową ustawą o działalności gospodarczej, zwaną Konstytucją Biznesu. Pracuje nad nią zespół przy premierze Mateuszu Morawieckim.
– Życzę sobie i państwu żeby efektem naszej pracy były dobre rozwiązania biznesowe i sukcesy firm oraz samorządów – powiedział prezydent Krzysztof Żuk, który mówił także o wkomponowaniu się firmy „Ursus” w priorytetowe cele programu premiera Morawieckiego. Prezydent Żuk wspomniał o podpisaniu w swoim gabinecie umowy – spółki między firmami w zakresie komercjalizacji wyników badań, jeśli chodzi o potencjał fabryki samochodów „Ursus”, z możliwością rozwoju produkcji pojazdów z napędem elektrycznym i samochodów hybrydowych.


O uczestnikach programu „Business Excellence” tak mówiła Agnieszka Gąsior – Mazur prezes Lubelskiego Klubu Biznesu: – Nasze firmy i gminy zmagają się codziennie z nowymi wyzwaniami rynkowymi, a uczestnicząc w programie Business Excellence mają odwagę odkryć i ocenić swoje przewagi rynkowe na tle konkurencji. W czasach trudnych, bo niestabilnych, pełnych napięć, ważni są ludzie i miejsca, do których wracamy. W naszym stowarzyszeniu współpracujemy z firmami, instytucjami, samorządami, nawzajem uzupełniamy siebie wiedzą, umiejętnościami i mądrością.


W spotkaniu podsumowującym program promocji firm i gmin zawsze uczestniczą znakomici goście, podnosząc rangę tego przedsięwzięcia. Podczas gali zorganizowanej 16 czerwca w podlubelskim Jastkowie, obecni byli przedstawiciele władzy publicznej, dyplomacji, nauki, kultury oraz przedsiębiorcy i samorządowcy, m.in.: Vładisłav Khałło, konsul Białorusi w Białej Podlaskiej oraz przedstawiciele Wolnej Strefy Ekonomicznej w Brześciu, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Anna Augustyniak Sekretarz Województwa Lubelskiego, radni Sejmiku Wojewódzkiego, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Starosta Lubelski Paweł Pikula, Janusz Szpak Starosta Krasnostawski, dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego Ilona Skibińska-Fabrowska. Galę swoją obecnością zaszczycili: ks. prałat Stanisław Sieczka przedstawiciel Kurii Metropolitarnej w Lublinie, prof. Stanisław Michałowski rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska prorektor KUL ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą. Obecni byli także: prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota, przedstawiciele Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, Krzysztof Markowski dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie, Wojciech Piekarczyk Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Henryk Łucjan z Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, dyrektorzy banków: PKO BP, PKO S.A., BOŚ.
Program Promocji Gmin i Powiatów „Business Excellence” 2016 jest realizowany pod patronatem honorowym: Wojewody Lubelskiego – Przemysława Czarnka, Marszałka Województwa Lubelskiego – Sławomira Sosnowskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego – Krzysztofa Hetmana, Posła do Parlamentu Europejskiego – prof. Mirosława Piotrowskiego, Związku Gmin Lubelszczyzny, Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Data opublikowania: 09:50, 20 czerwca 2016

Kategorie: Aktualności