Umowy dla uczestników projektu Czysta energia dla Lubartowa tylko do 3 czerwca 2016 roku.

W związku ze zbliżającym się terminem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu zapraszamy wszystkie osoby, które zgłosiły chęć uczestniczenia w projekcie, do podpisania umów regulujących wzajemne zobowiązania stron. Termin na zawarcie umów upływa w dniu 3 czerwca 2016 roku. Osoby które złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie, a które nie zawrą w/w umów we wskazanym terminie, nie będą mogły zostać zakwalifikowane do projektu.

Umowy dla uczestników zostały przygotowane do podpisania w Urzędzie Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, pok. 207 i 208 (II piętro). Umowy są zawierane w godzinach pracy Urzędu – 7.30-15.30.

Wzory umów dostępne są na stronie www.lubartow.pl w zakładce: „Energia odnawialna”.

Data opublikowania: 14:54, 30 maja 2016

Kategorie: Aktualności