Informacja dla uczestników projektu Czysta energia dla Lubartowa – instalacje solarne, fotowoltaiczne oraz kotły na biomasę.

Rozpoczęły się prace nad opracowaniem dokumentacji technicznych instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę w ramach projektu pn.: „Czysta energia dla Lubartowa”.
W okresie do 28 kwietnia do 10 maja 2016 r. u osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie pojawią się projektanci. Osoby wykonujące dokumentację posiadają imienne identyfikatory
z pieczęcią i podpisem Burmistrza Miasta, a ich tożsamość można potwierdzić pod numerem telefonu 81 854 46 20.

Wizyta projektanta i wykonanie dokumentacji technicznej jest finansowana przez miasto i nie wiąże się z żadną odpłatnością ze strony uczestnika projektu na etapie tworzenia dokumentacji technicznych.

Wizyty projektantów są bezpłatne.

W związku z krótkim terminem na wykonanie dokumentacji technicznych prosimy o umożliwienie projektantom sprawnego dokonywania wizji lokalnych.

Jednocześnie informujemy, że od 9 maja 2016 r. będą zawierane umowy z uczestnikami projektu. Treść umowy oraz miejsce i termin jej zawarcia zostaną podane na stronie internetowej www.lubartow.pl.

Do podpisania umowy konieczna będzie obecność wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. Brak możliwości skutecznego zawarcia umowy, będzie równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w projekcie.

Data opublikowania: 09:34, 29 kwietnia 2016

Kategorie: Aktualności